Brief over landelijke Kerkendag CGK op 26 mei 2017

Kerkwerve/Opperdoes, maart 2017
Weleerwaarde en eerwaarde broeders,
Zoals we u eerder hebben bericht, wordt op D.V. vrijdag 26 mei 2017 de landelijke Kerkendag van de Christelijke Gereformeerde Kerken gehouden. Als Commissie Kerkendag hopen wij uiteraard u en uw gemeenteleden te ontmoeten op deze mooie, inhoudsvolle en samenbindende dag. Praktische informatie is te vinden op de website (www.cgk-kerkendag.nl).

Met deze brief willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor twee zaken die samenhangen met deze dag die als thema heeft: ‘Breng ons samen – 125 jaar CGK: terugblikken en vooruitzien’

Op deze dag willen we de opbrengst van de landelijke actie ‘Zendingsprojecten in Nederland’ bekendmaken. Op onze website is de informatie hierover nog eens na te lezen. Van enkele gemeenten hebben we al gehoord dat er actie gevoerd is of een collecte wordt gehouden, maar we hopen dat alle gemeenten een bijdrage willen leveren. Kunt u (nogmaals) kijken wat de mogelijkheden in uw gemeente zijn?

Verder zijn we nog op zoek naar verkoopartikelen voor de markt. Zijn er in uw gemeente speciale streekproducten, eigen gemaakte producten en/of goede verko(o)p(st)ers? Graag verwelkomen we hen op onze markt!

We hopen dat u de Kerkendag onder de aandacht van uw gemeenteleden wilt brengen en dat u ons kunt helpen bij bovenstaande zaken.
Wilt u meebidden voor een gezegende, samenbindende Kerkendag?

Met een hartelijke groet,
De Commissie Kerkendag,
Ds. H.K. Sok (Opperdoes), ds. W. de Bruin (Zutphen), ds. E. Everts (Deventer), br. Evert de Graaf (Nunspeet), zr. Alinda Oosterbroek (Utrecht-West), zr. Esther Spiering-de Hek (Utrecht-West), zr. Geertje Fokkema-van Drongelen (Kerkwerve)

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem