komende diensten

Wil je een dienst bezoeken? Je bent van harte welkom bij ons in de dienst. Hieronder vind je een overzicht van de komende diensten in de Kruiskerk.

Niet in de gelegenheid om de dienst te bezoeken? De diensten zijn ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Daar kun je ook de diensten van de afgelopen maanden terugluisteren.

 

 

 

 


Zondag 17 september, Heilig Avondmaal

9:30 uur, ds. Taco Postuma

Welkom en mededeling
Ter nagedachtenis aan zr. Nel de Goey – Riggeling Psalm 27 1 ‘Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here’
Overige mededelingen
Opwekking 623 ‘Laat het huis gevuld zijn’
Toewijding
LvdK 323 1,2 ‘God is tegenwoordig’
Gebed
Kindermoment en kinderlied ‘Kinderen van de Vader’
Schriftlezing1 Johannes. 4,7-21
Opwekking 767 ‘Hoe mooi en hoe heerlijk’
Verkondiging vanuit  1 Joh 4,16
NLB 791 1,2,3, ‘Liefde eenmaal uitgesproken’
Over het Heilig Avondmaal
Gebed voorafgaande aan Het heilig avondmaal
Viering van het Heilig avondmaal
Tijdens de viering zingen we:
NLB 377 1,4,5,6,7 ‘Zoals ik ben, kom ik nabij’
Taize  ‘Jezus u bent het licht in ons leven’
Sela ‘Wat een grote liefde’
Tot besluit van de viering zingen we:
Sela ‘Laat ons samen één zijn’
Dankzegging en voorbede
Collecte
Psalm 149, 5 ´Nu zal, gelijk er staat geschreven´
Zending en Zegen

16:30 uur, ds. Cornelis Hamstra, gezamenlijke dienst met de GkV in de Kruiskerk

Zingen: NLB 247: 1 en 2 ‘Blijf mij nabij (liedboek voor de kerken 392)
Stilte
Votum/Groet
Zingen: Psalm 18:1
Gebed
Lezen: Exodus 12:1-14
Overdenking 1 (ppt 1)
Lezen: Exodus 12: 21-28
Overdenking 2 (ppt 2)
Lezen: Exodus 13: 3-10
Overdeking 3 (ppt 3)
Zingen: NLB 389: 1-4 ‘Het brood dat ons voor ogen staat’ (ELB 290)
Viering avondmaal
Zingen: ‘Ik wil U, O God, mijn dank betalen’ – GK gezang 137: 1
Apostolische geloofsbelijdenis
Zingen: ‘Ik wil U, O God, mijn dank betalen’ – GK gezang 137: 2
Gebed
Collecte
Zingen: NLB 247: 3-5 ‘Blijf mij nabij’ (liedboek voor de kerken 392)
Zegen


Zondag 24 september

9:30 uur, Henk Fioole, leesdienst  16:30 uur, ds. Herman Kaldeway uit Doorn, gezamenlijke dienst met de GkV in de Kruiskerk

 

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem