komende diensten

eerstv diensten

Wil je een dienst bezoeken? Je bent van harte welkom bij ons in de dienst. Hieronder vind je een overzicht van de komende diensten in de Kruiskerk.

Niet in de gelegenheid om de dienst te bezoeken? De diensten zijn ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Daar kun je ook de diensten van de afgelopen maanden terugluisteren.

 

 

Zondag 23 april

9:30 uur, ds. Richard Roest uit Nijmegen

THEMA: Ik mag zeggen wat ik vind!!

1. Afkondigingen
2. Voorzang – Bless the Lord my soul (2x) en ELB 351 Machtig God Sterke Rots (1x)
3. Stil gebed
4. Votum en groet
5. Psalm 65:2-3 en 5 Zalig wie dor U uitverkoren
6. Richtlijn voor ons leven…. Jesaja 58 BGT
7. Gebed
8. OPW 281 Als een hert dat verlangt naar water
9. Gezang 215 Christus onze Heer verrees
10. Opwekking 529 Komt laten wij aan bidden
11. Kindermoment
12. Kinderlied Dank U voor de wonderen
13. Lezen Johannes 8:1-12
14. Prediking: Ik mag zeggen wat ik vind!
15. Zingen sololied: Sela ‘Door Hem volbracht.’
16. Sela – Ik zal er zijn
17. Dankgebed
18. Collecte
19. Zingen: Take my life and let it be 1,2, en 6
20. Zegen

16:30 uur, Jaco van Maaren, gezamenlijke leesdienst met de GKV in de Kruiskerk

Thema: De liefde verdraagt alles (1 Kor. 13:7)

Welkom

1. Opening
Zingen: LvK 1:1-4 ‘God heeft het eerste Woord’
Votum en Groet
Opwekking 464 ‘Wees stil voor het aangezicht van God’
Gebed

2. Luisteren naar God
Zingen: Opwekking 277 ‘Machtig God, sterke Rots’
Lezen: Romeinen 14: 1-23
Zingen: LvK 416: Ga met God en Hij zal met je zijn!

Preek: ‘De liefde verdraagt alles’

Zingen: Psalm 149: 1 en 2

3. Afsluiting…
Dank en gebed
Collecte
Zingen: Psalm 118: 1,8,9 en 10
Zegen: Ga dan heen

Gezongen amen

Zondag 30 april

9:30 uur, ds. Peter Sinia uit Ede 16:30 uur, ds. Kees de Groot uit Nunspeet, gezamenlijke dienst met de GKV in de Kruiskerk
Welkom en mededelingenPsalm 34: 1,4 en 9

Stil gebed
Votum en groet
Lied 255:1 (als amen)

Gebed

Lezen Joh.20: 19-31
Psalm 73: 9 en 10

Preek (tekst Joh.20:25; thema: een twijfelend geloof is ook geloof!)
Opw. 488
Opw. 461
Opw. 554

Gebed

Collecten

Lezen van de geloofsbelijdenis
Lied 399: 1 en 3

Zegen
Hardop gezamenlijk gesproken amen
Opw. 47

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem