komende diensten

Wil je een dienst bezoeken? Je bent van harte welkom bij ons in de dienst. Hieronder vind je een overzicht van de komende diensten in de Kruiskerk.

Niet in de gelegenheid om de dienst te bezoeken? De diensten zijn ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Daar kun je ook de diensten van de afgelopen maanden terugluisteren.

 

 

 

 

Donderdag 25 mei, Hemelvaart

9:30 uur, ds. Taco Postuma

Welkom en mededelingen
LvdK 229 1,2 ‘De dag van onze Vorst brak aan’
Toewijding
Psalm 47 1,2,3 ‘Volken wees verheugd’
Gebed
Schriftlezing Exodus 24 Handelingen 1,1-11
NLB 665 1,3,4
Verkondiging n.a.v. Handelingen 1,9
Opwekking 354 1,2 ‘Glorie aan God’
OPW 366 ‘Kroon hem met gouden kroon’
Dankzegging en voorbede
Collecte
LvdK 229 3,4 ‘De Vader stelt Hem in de troon’
Zegen

Zondag 28 mei

9:30 uur, ds. Richard Vervoorn uit Heerde/Epe

VOORBEREIDING
Welkom/mededelingen door ouderling van dienst
Psalm 93
Toewijding, bemoediging en groet
Gezang 313 : 1+2+3
Verootmoediging door: gebed
Opwekking tot een gelovige levenswandel
Kindermoment:
Zingen EL 462 ‘Mijn zegen krijg je mee’

HEILIGE SCHRIFT
Gebed voor de opening van de schriften
1e schriftlezing: 2 Kronieken 36, 15-23
Wij zingen: Gezang 226
2e schriftlezing: Mattteüs 28,16-20
Wij zingen  EL 476 : 1+3+4
Kinderen naar de bijbelclub
Verkondiging over Mt 28,18 “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.’
Wij zingen: Gezang 234

DIENST DER DANKZEGGING
Gebeden en dankzegging
Collecten
Wij zingen: Psalm148 : 1+5+6
Zegen
Wegzending en Zegen
Wij zingen: gezongen amen

16:30 uur, ds. Taco Postuma, gezamenlijke dienst met de GkV in de Kruiskerk

Welkom en Mededelingen
LvdK 234 1  ´Al heeft hij ons verlaten´
Toewijding
Opwekking 281 ´Als een hert´ 136 ´Abba Vader´
Gebed
(Schrift)lezing  Johannes 14 1-26 en HC zondag 18 vraag en antwoord 46 & 49
Verkondiging  ´Thuis bij de Vader`
Psalm 68 6,7
Dankzegging en voorbede
Geloofsbelijdenis (Gezongen; versie CC Koolsbergen)
Collecte
LvdK 234 2 ´Al is Hij opgenomen´

Zondag 4 juni, Pinksteren

9:30 uur, Ad de la Mar, leesdienst 16:30 uur, ds. Cornelis Hamstra, gezamenlijke dienst met de GkV in de Kruiskerk

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem