komende diensten

Wil je een dienst bezoeken? Je bent van harte welkom bij ons in de dienst. Hieronder vind je een overzicht van de komende diensten in de Kruiskerk.

Niet in de gelegenheid om de dienst te bezoeken? De diensten zijn ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Daar kun je ook de diensten van de afgelopen maanden terugluisteren.

 

 

 

 


Zondag 16 juli

9:30 uur, ds. Taco Postuma, bevestiging ambtsdragers

Welkom en mededelingen
Opwekking 167 ‘Samen in de naam van Jezus’
Toewijding
Opwekking 369 ‘Door uw genade vader’
Gebed
Kindermoment en Opwekking 69 ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad’
NLB 283 1,2,4 ‘In de veelheid van geluiden
Schriftlezing Psalm 134 en 1 Petrus 2,3-10
Verkonding Psalm 134 ‘Zegen de Heer’
ELB 331 ‘Bless the Lord my soul’  (2x en; 2x NL) en Psalm 103 1 ‘Zegen mijn ziel’
Bevestiging ambtsdragers
Psalm 134 1-3 ‘Gij dienaars aan den Heer gewijd’
Dankzegging en voorbede
Collecte
NLB 968 1,2 ‘De ware kerk des Heren’
Zending en Zegen
NLB 425 ‘Vervuld van uw zegen’

19:00 uur, ds. Rob Nijhoff uit Duiven-Velp, gezamenlijke dienst met de GkV in de Kruiskerk

 


Zondag 23 juli

9:30 uur, ds. Taco Postuma 19:00 uur, ds. Taco Postuma, gezamenlijke dienst met de GkV in de Kruiskerk

 

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem