24 jan. collecte Buurtkerk Geitenkamp

24 januari: collecte voor Buurtkerk Geitenkamp

Update Buurtkerk Geitenkamp, januari 2021:

2020 was natuurlijk ook voor buurtkerk Geitenkamp in een vreemd en moeilijk jaar. Sommige mensen kampten met somberheid en eenzaamheid. Anderen hadden kinderen thuis en moesten harder werken dan ooit. Tegelijkertijd zijn er maanden geweest dat we elkaar nauwelijks konden zien i.v.m. de maatregelen. Zeker in groepsverband.

Dat zet een gemeenschap onder druk. Zeker onze jonge gemeenschap. We zijn dankbaar voor de veerkracht die we samen hebben.

De buurtmoestuin was 2020 voor velen een soort veilige haven. Een plek om even lekker te ontspannen, je zinnen te verzetten of je hart te luchten. Een plek waar we samen de vrede van Gods koninkrijk willen uitleven en we de vrucht van Gods goedheid proeven samen met onze wijkgenoten.

Vlak voor de corona pandemie losbrak waren we samen met veel energie gestart met een visie traject. Door corona kwam dat stil te liggen. Dat was moeilijk te accepteren, maar inmiddels hebben we een modes daarmee verder te gaan. Doel van dit traject is samen vast te stellen wat onze eigenheid is als buurtkerk en hoe we, met dat wat God ons gegeven heeft, aanwezig willen zijn in de wijk. In 2021 gaan we dat verder uitwerken en tot nieuwe initiatieven komen. 

Wilt u meebidden voor wijkbewoners in kwetsbare posities? Kwetsbare gezinnen, mensen met angsten, somberheid en financiële problemen. Wilt u mee bidden voor onze kleine gemeenschap? Voor eenheid, het samen leren volgen van Jezus en steeds verdere toewijding?

We collecteren voor Buurtkerk Geitenkamp: van harte bij u aanbevolen!

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem