24 november TUA-themadag over ‘Het verbond’

Op 24 november hoopt de Theologische Universiteit Apeldoorn ’s middags (vanaf 14.15 uur) en ’s avonds (tot +/- 20.30 uur) weer een TUA-themadag te houden. Deze dag is bedoeld voor iedereen uit de achterban: kerkleden, relaties, belangstellenden, iedereen is van harte welkom! Onderwerp dit jaar is ‘het verbond’.

Colleges
Drie colleges handelen over dit thema:
– Prof. dr. J. Dekker: ‘Verbond in meervoud. Heilshistorische samenhang tussen de           verbonden in het Oude Testament’
– Prof. dr. M.J. Kater: ‘In de 21e eeuw nog verbondsmatig preken?!’
– Dr. M.C. Mulder: ‘Is “Israël” nu gelijk geworden aan “Hagar, de slavin”? Over de twee     verbonden in Galaten 4:24’

Workshops
Na deze colleges zullen er workshops worden gehouden. Vijf docenten (drs. A. Heystek, prof. dr. A. Huijgen, prof. dr. A. de Muynck, dr. J.W. van Pelt en prof. dr. H.J. Selderhuis) geven even zoveel workshops in twee rondes: elke docent presenteert kort zijn eigen vak en gaat daarna met u in gesprek. Vragen die daarbij aan de orde kunnen zijn: wat heb je aan dit vak? Moet dit niet anders? Wat heeft dit vak met het predikantschap en het kerkelijke werk te maken?

Boekenveiling
In samenwerking met Boekenvereniging De KreNT vindt een veiling plaats van mooie boeken. De opbrengst hiervan gaat naar een nog bekend te maken zendingsproject.

Verder informatie en aanmelding
Het volledige programma van de TUA-dag is te vinden in de agenda op www.tua.nl.

De toegang voor deze dag is vrij. Er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. We vragen u om zich i.v.m. de catering vooraf aan te melden door een mail te sturen naar dhr. M. Rozema (registration@tua.nl) of te bellen naar 055-57 75 705.

De universiteit hoopt op uw komst!

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem