30 mei collecte Aidswezen

Collecte 30 mei Project Aidswezen Zuid-Afrika

De collecte voor zondag 30 mei is voor de aidswezenprojecten in Zuid-Afrika (KwaZulu Natal): onderwijs, medische zorg en hulp aan aidswezen. Door HIV/aids hebben veel kinderen hun ouders verloren. Twee van de vijf kerken vangen samen 60-80 kinderen op in hun kerkgebouwen. Als deze kinderen uit school komen worden ze geholpen met het maken van hun huiswerk en krijgen ze een warme maaltijd. Na de activiteiten gaan de kinderen weer naar de opvangadressen. Vaak zijn dit ooms en tantes, soms ook de grootouders. Een van de twee kerken, de kerk van ds. Phungula van Ndaleni, die 20-25 kinderen 5 dagen per week opvangt, krijgt een beperkte bijdrage van de Zuid-Afrikaanse overheid. De andere, van ds. Sithole, in KwaMncane niet. Daar worden 40-60 kinderen 4 dagen per week opgevangen.

De kerken daar zijn zelfstandig, maar de leden van deze kerken zijn doorgaans weinig financieel krachtig om al het werk van hun kerk te kunnen dragen. Daarom ondersteunen we via de zending van de NGK onze broers en zussen daar met onze collecteopbrengsten en (structurele) giften.

Tot slot een citaat die uit de nieuwsbrief van ds. Reitsema van afgelopen april: “De gemeente van Ndaleni heeft ernstig geleden onder de pandemie. Drie jonge vrouwen zijn overleden. Twee van hen waren leidsters in de gemeente: Qondeni leidde de crèche voor Aidswezen op Magoda en MaDlamini had de leiding bij het zondagsschoolwerk in Ndaleni en was kerkenraadslid. Bid voor hun echtgenoten en kinderen en hun medegemeenteleden.”

Een dankpunt is: de gemeenten in KwaZulu Natal mogen sinds afgelopen zondag weer fysieke kerkdiensten houden. De diensten werden weer in grote getale bezocht! Dank voor deze mogelijkheid en bid voor deze, soms kleine, gemeenten.

Marjanne den Braber

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem