4 juli collecte Stichting Exodus

De eerste collecte op zondag 4 juli is bestemd voor Stichting Exodus.

Exodus Nederland is een landelijke nazorgorganisatie die met professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan ex-gedetineerden, gedetineerden en hun familieleden. Exodus heeft als doel de kansen van (ex-)gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de samenleving te vergroten. Exodus is ontstaan op initiatief van predikanten, pastores en vrijwilligers van het justitiepastoraat en de Haagse kerken. Tegenwoordig is de verbinding met verschillende kerken in het hele land groot – en van groot belang voor het Exoduswerk. Meer informatie: https://www.exodus.nl/over-exodus

Of bekijk volgend filmpje: Perspectief – YouTube

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem