400 jaar Synode van Dordrecht

Dit jaar en volgend jaar staat de 400e verjaardag van de Synode van Dordrecht (1618-1619) internationaal in de aandacht. Diverse partners van Refo500 bieden een interessant en veelzijdig programma aan.

Van november 1618 tot mei 1619 vond in de stad Dordrecht de eerste internationale gereformeerde synode plaats. Deze synode heeft grote betekenis gehad voor het kerkelijke en politieke leven in Nederland en is ook wereldwijd van blijvend belang gebleken. De inhoud van de Dordtse Leerregels en de andere thema´s die de synode behandelde, zoals Bijbelvertaling, catechese en kerkorde zijn nog steeds actueel. Daarin gaat het immers om vragen rond leven en sterven, vrije wil, volharding in het geloof, zoeken van eenheid, relatie geloof en politiek enzovoorts.

Dit jaar en volgend jaar besteden veel partners van Refo500 aandacht aan de 400e verjaardag van deze synode, wat een interessant en veelzijdig programma oplevert. De eerste tentoonstelling is intussen al geopend en loopt tot eind september in Hasselt (Gemeente Zwartewaterland).

Meer informatie: Karla Boersma, operationeel directeur Refo500, tel. +31 6 11808278, karlaboersma@refo500.nl, of op de website van Refo500: www.refo500.com

 

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem