ABC-Bus voorjaar 2017

Verslagje ABC-bus voorjaar 2017
Standplaats Malburgen

Lieve broeders en zusters,

Het seizoen van de Arnhemse Bijbel Club(bus) 2016/2017 in Malburgen loopt weer ten einde en wel op 2 juni. Dit jaar iets vroeger, omdat ook de leiding een vroege vakantie heeft geboekt. We willen de achterban die de ABC bus met gebed en/of (financiële) belangstelling hebben ondersteund, heel graag vertellen hoe wij als clubleiding het afgelopen seizoen hebben mogen beleven.

 We hadden een “vliegende start” in september 2016; het weer was prachtig, ook de opkomst met 11 kinderen gaf ons veel Liefde, Blijdschap en Vrede om het seizoen in te gaan, mede omdat Patrick als gastmusicus dit met veel leuke liedjes onderbouwde. Van de nieuwe kinderen die vanaf het begin komen zijn er 2 waarvan de ouders christen zijn. De andere kinderen zijn voor ons trouwe bekenden en het aantal dat gemiddeld komt is 5.

Na een berichtje begin dit jaar in de schoolkrant van de Malburcht geplaatst te hebben, waarin we mochten vertellen wie we zijn, mochten we 3 “nieuwe” kinderen in de bus ontvangen, een moeder blijft samen met haar kind in de bus, wat voor het kind prettig is en moeder hoort ook de verhalen en zingt met ons de liedjes. Zij is nog haar weg in het geloof aan het zoeken en gaat ook wel naar de kerk, wie weet kan haar bezoek in de ABC bus helpen, of er naar toe leiden, dat zij een keuze zal maken voor de Here Jezus. Damiën een jongen die nu op de middelbare school zit, komt nog steeds op de club en gaat wel eens mee naar de kerk. Voor hem is de ABC bus nog steeds “a place to be”. We zijn blij met de kinderen die komen, maar er zijn ook kinderen die om verschillende redenen wegblijven, zeker als ze ouder zijn dan 10 jaar; elk kind dat dan niet meer komt, dat raakt ons, omdat je toch een band met hen krijgt. En toch weten we dat God mee gaat met deze kinderen en we leren ook los te laten. Een mooi voorbeeld is dat een meisje die nu 15 is en altijd op de kinderclub is geweest, afgelopen vrijdag even langs is geweest en Thea spontaan heeft begroet en omhelst. Als blijkt hoe dankbaar ze is en wat de ABC-bus voor haar heeft betekend, want ze heeft heel erg geworsteld en strijd gehad in haar geloof dat ze, mede door haar bezoek in de ABC-bus heeft gevonden. Maar toch heeft God haar en zij heeft God niet losgelaten en ze ziet het weer helemaal zitten, wetende dat dit met pieken en dalen gaat.

Dankbaar zijn we als clubleiding ook met de chauffeurs om Club te mogen houden in Malburgen waar we tot Zegen mogen zijn voor elk kind(en ouder) dat komt en God geeft de wasdom. Zeker weten. Wij vragen uw gebed voor één van onze chauffeurs, Lex; hij tobt met zijn gezondheid.

Nog een zorg  die we met jullie willen delen is de gezondheid van Thea, zij heeft veel last van twee hernia’s. Ze is onlangs op 22 mei geopereerd. We vragen gebed voor een goed herstel want het is een lange weg naar herstel. We hopen dat Thea er in het nieuwe seizoen weer bij kan zijn.

Dank jullie allen voor jullie gebeden en we zien er naar uit om eind van het jaar DV weer verslag te mogen doen van de ABC Bus uit Malburgen.

Hartelijke groeten, Team Malburgen, Liesbeth ,Michel en Thea

Standplaats Elderveld

In Elderveld staat de bus eens in de maand in de straat Aalsmeerhof. Er zijn vier kinderen in de straat die wisselend komen naast onze eigen kinderen. We mogen terug kijken op een mooi seizoen. Met name Pasen was bijzonder om samen te vieren. Liesbeth vertelde heel boeiend met dia’s in de bus! Het lijdensverhaal en de opstanding van de Here Jezus. Met 8 kinderen zaten we die ochtend stil te luisteren. Toen het verhaal af was, stond een van de jongens op en zei: ‘Jezus leeft dus nog steeds!!’ Geweldig, hoe hij dit uitriep! Afgelopen zaterdag 20 mei hebben we de laatste keer bus-uur gehouden voor de vakantie. Een jongen van 4 jaar, die trouw elke keer is geweest was er deze keer  ook, nu samen met zijn moeder. Zijn moeder liet ons eerder weten dat haar zoon een vorm van autisme heeft en dat het daardoor moeilijk is voor hem om in nuances te denken. De jongen vind het in de bus erg leuk. Hij luistert graag naar de verhalen van de Here Jezus. Hij vraagt nu aan zijn omgeving ook steeds vaker of ze geloven en zo niet waarom niet. Door zijn nog jonge leeftijd en autisme vind hij het moeilijk om te horen als mensen niet in God geloven, want Hij leeft toch?! De moeder van deze jongen kwam na het busuur ons om advies vragen hoe om te gaan met deze vragen en hoe haar zoon hierbij te helpen. Wilt u voor deze jongen en zijn moeder bidden?!!

We zijn dankbaar voor alles wat God doet ! Het is Zijn Geest die overtuigd, die energie geeft om dit mooie werk te doen. Het is Zijn Geest die ook zo nodig is als we in gesprek zijn met de kinderen of met hun ouders. Na de vakantie hopen we weer verder te gaan om te vertellen van Gods liefde voor iedereen!!  Thea, Liesbeth en Marjan.

We wensen jullie allen een heel mooie vakantieperiode. En voor een ieder die thuisblijft of er tegenop ziet; lichtstralen van Zijn Aanwezigheid!!

Een hartelijke groet namens ons allemaal,

Liesbeth Abbink, Michel Brohet, Thea Baksteen, Lex Woddema, Sjef van der Gun, Wim Koole, Eline Almekinders en Henk en Marjan Spoelstra

nieuws
 • nieuws


 • nieuwsbrief nummer 2017-11
 • ABC-Bus voorjaar 2017
 • een kerk, wat is dat?

  Wat is een kerk eigenlijk?
  Wat geloven mensen daar?
  Vind de antwoorden hier!

  alpha-cursus

  Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
  Alpha, het raakt je hart!

  komende diensten

  Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

  in kerkelijke kringen

  Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
  Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

  Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

  De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl
  Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
  Kruiskerk Arnhem

  Kruiskerk Arnhem