ABC-bus gaat stoppen

Beste broeders en zusters, 

We willen graag een update geven over de stand van zaken rondom de ABC-bus. In mei 1990 is de SKEWA opgericht met als belangrijkste doel: het coördineren van een aantal kinderclubs met behulp van de ABC-bus. Het bestuur wordt gevormd door afgevaardigden uit verschillende kerken en geloofsgemeenschappen in Arnhem. Zowel de kruiskerk als de koepelkerk zijn ondersteunende kerken. 

De afgelopen tijd hebben we samen met alle betrokkenen nagedacht over hoe we verder konden gaan met de ABC-bus. We merkten dat de busuren steeds minder bezocht werden door de kinderen uit de wijk.  I.p.v. in de weekenden busuren te draaien zijn we afgelopen jaar overgegaan naar de vakanties om zo meer kinderen te bereiken. Dit heeft helaas er niet toe geleid dat er meer kinderen naar de bus kwamen. 

We hebben de balans opgemaakt en besloten om te stoppen met de ABC-bus. We zijn van mening dat in deze tijd de bus niet meer passend is om de kinderen te bereiken. Daarnaast zijn de kosten om de bus rijdende te houden ook erg hoog in verhouding met het aantal keer dat de bus gebruikt werd. 

We willen jullie bedanken voor jullie gebed en de collectes die gehouden zijn. We hebben veel kinderen het evangelie mogen vertellen. 

Namens alle mensen van de ABC Bus een vriendelijke groet, 

Henk en Marjan Spoelstra 

nieuws
 • nieuws


 • nieuwsbrief nummer 2020-22
 • ABC-bus gaat stoppen
 • een kerk, wat is dat?

  Wat is een kerk eigenlijk?
  Wat geloven mensen daar?
  Vind de antwoorden hier!

  alpha-cursus

  Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
  Alpha, het raakt je hart!

  komende diensten

  Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

  in kerkelijke kringen

  Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
  Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

  Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

  De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

  Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
  Kruiskerk Arnhem

  Kruiskerk Arnhem