Activiteiten `Arnhem samen´ rond de Kerstdagen

De afgelopen weken is door de gemeente Arnhem met enkele partijen nagedacht over de activiteiten die onder de titel ‘Arnhem Samen’ rond de viering van Kerst 2018 in het centrum worden georganiseerd. Net als vorig jaar is OKO ook nu weer benaderd met de vraag om mee te doen. Vorig jaar werden de activiteiten vooral op het Gele Rijders plein gehouden rond een grote (soort van) kerstboom en vanuit OKO werden diverse activiteiten georganiseerd terwijl vanuit de kerken vele vrijwilligers kwamen om te helpen bij het uitdelen van hapjes en drankjes en het in gesprek gaan met (vooral eenzame) Arnhemmers.

Dit jaar zijn er plannen om (vooral) in en rond de grote kubus op het Gele Rijders plein activiteiten te organiseren. Het wordt in de periode van 16 – 31 december een mix van optreden en activiteiten, variërend van de kerstmarkt met alle soorten van muziek tot de kerstbijeenkomst op eerste kerstdag. Wij stellen ons voor dat we als OKO willen meedoen, vooral op de momenten die het best passen bij de kerken (samenzang, kerstbijeenkomsten, maaltijden en contacten met eenzame stadsgenoten, vluchtelingen etc.).

Programma:

Van 16 t/m 22 december is er -net als vorig jaar- van 17.00 tot 18.00 uur gratis eten en drinken, nu bij de Kubus op het Gele Rijders Plein
-op kerstavond (24 december) organiseert de Pop-up kerk een kerstdiner voor daklozen, eenzame stadsgenoten etc. in/bij de Kubus
-op eerste kerstdag is er een kerstsamenkomst voor allen (ook voor hen die niet een reguliere kerstdienst bezoeken) in de Kubus. We gaan uit van de middag; de tijd ligt nog niet vast.

Men vraagt:
– van 16 t/m 22 december van 17.00 – 18.00 uur: vrijwilligers voor uitdelen eten en drinken (oliebollen, koffie, glühwein,..) / in gesprek gaan met de bezoekers
-namen voordragen van mensen voor de dagelijkse start / opening met korte toespraak van de ontmoetingen op deze dagen
-evt. voorstellen voor muziek daarbij?
-meedenken over / mee-organiseren van de kerstbijeenkomst op Eerste Kerstdag (ook muziekgroepjes etc.?)

De eerste aanmeldingen van vrijwilligers komen bij mij binnen. Fijn als we vanuit de Arnhemse kerken onze betrokkenheid kunnen tonen door hulp bij de activiteiten.
Aanmeldingen van vrijwilligers en voorstellen voor inhoudelijke bijdragen (muziek, zang,..?) graag bij mij.

Hartelijke groet,
Kees van Esch
Tel: 026.3232778 E: cevanesch@gmail.com

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem