Al 5 jaar Samen Eten!

Samen Eten bestaat 5 jaar!

Beste christenen uit de Geitenkamp en omgeving,

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten zijn we met een groepje christenen de afgelopen jaren actief in de wijk (Geitenkamp/Monnikenhuizen). De afgelopen periode hebben we gezien dat God ons werk zegent! Dat is heel bijzonder om mee te maken. Graag willen we hierover wat met jullie delen en misschien je zelfs enthousiast maken om mee te doen.

‘Samen Eten’

Sinds februari 2013 is er iedere 1e zaterdag van de maand Samen Eten. Onder leiding van Josien wordt er elke keer weer een gezond 3-gangen diner gekookt, echt lekker en toch maar €2,50. Gemiddeld komen er circa 40 personen, een heel gevarieerd gezelschap. Er is een aantal vaste gezichten, maar er zijn ook altijd weer nieuwe nieuwsgierige buurtbewoners.

Mensen krijgen een goede maaltijd en het is nog gezellig ook. In de tussentijd hebben we via deze maaltijd veel goede contacten opgebouwd. Mensen met wie we ook veel verder praten dan alleen over koetjes en kalfjes. Het is fijn om Gods liefde op deze manier uit te delen en we merken elke keer weer dat Samen Eten gezegend wordt!

Wat ook leuk is: een groot deel van de kokers/helpers is inmiddels niet van ons team afkomstig maar bestaat uit buurtgenoten. Vanuit ons is er vooral organisatie/sturing nodig. We merken dat sinds Arjen en Colin zijn verhuisd, het team een beetje te klein is geworden. We missen vooral mensen die contact leggen met de bezoekers.

Buurtkerk Geitenkamp

Voor een aantal mensen van het team van Samen Eten is de buurtmaaltijd inmiddels niet meer de enige activiteit. In het MFC is met een andere christenen/wijkgenoten een buurtkerk gestart waar een aantal van ons in meedraaien. Elke twee weken komen we in MFC De Wetering samen voor een brunch (10:30h) met daarna een viering (11:30h). De inhoud verschilt per keer, maar is in elk geval heel laagdrempelig. Samen met de kinderen zijn we vaak met 15 a 20 personen.
Overige activiteiten

Naast Samen Eten en de Buurtkerk zijn er nog meer activiteiten waar een of meerderen van ons bij zijn aangehaakt. Zo wordt er in maart gestart met een buurtmoestuin! Ook op het gebied van kleinere en grotere klussen is er altijd wel wat te doen. Het zou leuk zijn als de groep mensen die zich af te en toe kan inzetten voor dit soort activiteiten wat groter wordt.

Wat vragen we van jullie?

  • Jouw gebed: We merken dat het werk belangrijk is en wordt gezegend, maar het vraagt ook veel van ons. Sommige deelnemers aan de activiteiten hebben het moeilijk en vragen daarom veel van onze aandacht. Willen jullie bidden om wijsheid en energie?
  • Samen Bidden: Één keer in de maand wordt er met een klein groepje christenen gebeden voor onze wijk, de mensen en de activiteiten. Als je daaraan wilt deelnemen ben je van harte welkom.
  • Deelname aan de activiteiten: het is fijn als er meer christenen aanwezig zijn bij Samen Eten om het team te versterken en te vernieuwen. Voel je welkom! Of kom een keer kijken.

Vriendelijke groet; Jansje, Josien, Michiel, Geert en Rineke

Meer info en contact:

Internet: www.SamenEten.net
E-mail: info@sameneten.net
Telefoon: 06 50991690 (Michiel) / 06 45918114 (Geert)
Locatie: MFC De Wetering, Bonte Wetering 89

 

Noteer in je agenda!

zaterdag 3 maart 2018
zaterdag 7 april 2018
zaterdag 5 mei 2018
zaterdag 2 juni 2018

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem