Gezamenlijke dienst in de Eusebiuskerk

Op 1 mei zullen de NGK en de GKv fuseren. Over deze landelijke fusie heeft al meer op onze site gestaan. Deze fusie heeft natuurlijk ook tot gevolg dat wij samen met de Koepelkerk herenigd zullen worden in één kerkverband. Daarnaast blijven we als samenwerkingsgemeente voluit deel uitmaken van de CGK.

Dit bericht is geplaatst op 04-05-2023

“Wat gescheurd was, wordt weer heel”

In Arnhem zien we terug op een pijnlijke breuk in de jaren ’60. Een aantal ouderen uit de gemeente weet dat nog wel. In 2017 hebben we als Kruiskerk en Koepelkerk ons verleden onder ogen gezien en hebben we met de rehabilitatie van ds. Scheele en een gezamenlijke avondmaalsviering de laatste struikelblokken uit de weg geruimd. Nu hebben we dan ook volop redenen om voluit blij te zijn met deze hereniging.
We zullen dit, samen met de Koepelkerk, vieren in een gezamenlijke en feestelijke dienst  

op zondag 14 mei 2023
in de Eusebiuskerk Arnhem
om 10.00 uur.

Na afloop van de dienst is er een gezellig samenzijn met koffie/thee en lekkers.

Kinderen
Er zal kinderverteldienst zijn voor de groepen 1 t/m 6. Deze kinderen gaan kort na aanvang van de dienst onder begeleiding (begeleiders van Koepel- en van Kruiskerk) van de Eusebiuskerk naar de Koepelkerk en zijn kort voor de zegen weer terug in de Eusebius. Er is helaas geen crèche en geen peuterverteldienst voor kinderen onder de 4 jaar en ook niet voor de groepen 7 en 8. Er zal wel een puzzelblad of iets dergelijks zijn.

Collecte
Tijdens deze dienst wordt één collecte gehouden, die voor de helft bestemd is voor Open Doors. Het leek ons mooi om daar waar wij in vrijheid deze hereniging kunnen vieren, te denken aan onze vervolgde broeders en zusters voor wie zoiets onmogelijk is. De andere helft van de collecte-opbrengst is ter dekking van de kosten van deze dienst. Geven aan de collecte kan op de normale manier via de Kruiskerk-app, of via een deurcollecte bij de Eusebius.

Parkeren/vervoer
Parkeren kan in de buurt van de kerk op straat (beperkte mogelijkheden) of in de parkeergarage aan de Broerestraat. Mensen die moeite hebben met het vervoer naar de Eusebius, of die slecht ter been zijn, kunnen contact opnemen met de diaconie.

Livestream
Er zal een livestream zijn, die zowel via ons eigen YouTube kanaal als die van de Koepelkerk zal worden uitgezonden. De dienst wordt niet via Kerkomroep uitgezonden.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Mieke van Velsen (06-24152638, voorzittercr@kruiskerk-arnhem.nl).