TUA-dag 3 november 2023

‘Wie ben ik eigenlijk? Mens-zijn voor Gods aangezicht’ Wie bent u? Wie ben ik? Veel mensen zijn op zoek naar zichzelf, hun ‘betere ik’, of hun identiteit. Maar wie zijn we als mens voor God? Om deze vraag draait het op deze tiende TUA-dag die de Theologische Universiteit Apeldoorn organiseert. Tijdens deze dag, die bestaat uit colleges, workshops, koormuziek, ontmoeting en een maaltijd, denken we met elkaar na over de vraag naar het mens-zijn voor Gods aangezicht. Gemeenteleden, (oud-)studenten, donateurs, geïnteresseerden, predikanten, kortom, iedereen die dit leest is deze dag van harte welkom!

Dit bericht is geplaatst op 18-09-2023
TUA-dag 3 november 2023

Programma

Middagprogramma
Vanaf 13.45 uur Inloop met koffie/thee

14.15 uur            Opening door de rector, prof. dr. M.J. Kater

14.25 uur            College door dr. C.C. den Hertog: ‘Wat voor wezen ben ik eigenlijk?’ – Boek X van Augustinus’ Confessiones

15.05 uur            College door prof. dr. M.J. Kater: Kostbare kwetsbaarheid

15.45 uur            Pauze

16.15 uur            College door prof. dr. A.A. Clement: Wat zou Johann Sebastian Bach antwoorden op de vraag ‘Wie ben ik eigenlijk?’ (met muzikale bijdrage)

17.15 uur            Afsluiting middagdeel

Maaltijd

Avondprogramma
18.15-19.00 uur Workshopronde 1         

19.10-19.55 uur Workshopronde 2

Per workshopronde is er keuze tussen vier onderwerpen:
- Dr. A. Versluis: Wie bent u eigenlijk? God en mens in Psalm 8
- Dr. A. van den Os: Ik, ellendig en verlost mens. Antropologie in Romeinen 6-8
- Dr. D.J. Steensma: Wie ben ik die doet en handelt? Mens-zijn in moraal volgens Oliver O’Donovan
- Dr. G.A. van den Brink: ‘Geef God wat Hem toekomt’. Luther over rechtvaardigheid en geloof in onze relatie tot God

20.00 uur Gezamenlijke afsluiting TUA-dag door de voorzitter van het College van Bestuur, A.J. Dorst MSc.

Aanmelden
Aanmelden kan via het aanmeldformulier op https://www.tua.nl/nl/agenda/tua-dag. Geeft u in het opmerkingenveld s.v.p. aan of u de middag, de avond of beide wilt bijwonen en of u mee-eet. Ook dieetwensen kunnen hier worden doorgegeven. U hoeft geen voorkeur voor een workshop aan te geven, dit kunt u doen bij binnenkomst op de TUA. Hebt u geen beschikking over internet, dan kunt u uw aanmelding ook telefonisch doorgeven: 055-577 57 00.

Kosten
Aan deze dag zijn voor u geen kosten verbonden, u bent onze gast!