De schepping roept!

Op 12 november is er in Amsterdam een grote Mars voor klimaat en rechtvaardigheid. We doen dit niet alleen maar vormen samen het 'blok' Christenen voor Klimaatrechtvaardigheid. We lopen samen met (de achterban van) Laudato Si' Alliantie NL, Micha Nederland, A Rocha Nederland en Christian Climate Action. Samen geloven we in de zorg voor de schepping en kiezen we voor rentmeesterschap en solidariteit met de zwakkeren. Als Groene Kerken zijn we present en we nodigen jou uit om ook te komen!

Dit bericht is geplaatst op 02-11-2023

Niet alleen van de Groene Kerken kregen we als Micha werkgroep deze uitnodiging, ook een regionale groep van Milieudefensie wist ons te vinden als Groene Kerk.
Wat zou het mooi zijn als we met een groep van de Kruiskerk naar Amsterdam kunnen gaan.

Waarom deze mars?
De Mars voor klimaat en rechtvaardigheid wordt georganiseerd, omdat er nog altijd te weinig wordt gedaan om klimaatverandering tegen te gaan. Maar ook omdat mensen elders in de wereld, die het minst hebben bijgedragen aan klimaatverandering, daar het meest onder te lijden hebben. De mars wordt gehouden in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen en is een oproep aan de overheid en het bedrijfsleven om met betere oplossingen te komen. Meer informatie.

Kruiskerk
Een aantal Kruiskerkers hebben al gezegd mee te willen doen. We verzamelen om 11.15uur op het station in Arnhem voor wie mee wil doen aan de Klimaatmars.

Daaraan voorafgaand worden er in Amsterdam twee vieringen georganiseerd:

  • 11.00 uur: de groene Dominicuskerk (Spuistraat 12) in Amsterdam zet deze ochtend haar deuren voor ons open. Je kunt om 11.00 uur de kerkdienst bijwonen die staat in het teken van het boek Deuteronomium en ook aandacht geeft aan klimaatrechtvaardigheid. Aansluitend start daar een Kinderklimaatmars.
  • 12.30 uur: start van een interreligieuze viering in de Westerkerk.

Als je een van deze vieringen mee wilt maken, vertrek je natuurlijk eerder.

Aanmelden
Aanmelden hoeft in principe niet, maar is wel handig. Dan kunnen we doorgeven met hoeveel mensen we komen. En als je geen NS abonnement hebt, kunnen we samenreiskorting van te voren regelen.
Stuur een berichtje naar micha@kruiskerk-arnhem.nl.
Ook kunnen we je dan toesturen hoe je een button kunt maken om er helemaal bij te horen! Een spandoek zelf maken kan natuurlijk ook.