Volkskerstzang Oosterbeek

Op woensdagavond 13 december a.s. wordt er een Volkskerstzang gehouden in de Vredebergkerk aan de Toulon van der Koogweg 3 te Oosterbeek | Aanvang: 19.30 uur. De kerk is open vanaf 19.00 uur

Dit bericht is geplaatst op 08-11-2023

Het Kerstevangelie wordt gelezen en er worden veel Kerstliederen gezongen.

Dit jaar werken mee het koor De Lofstem-Oosterbeek o.l.v. Jeannette van ‘t Veld, Korps Leger des Heils uit Ede o.l.v. Olaf Ritman en organist Jack Blok.

De spreker is Joost Röselaers, predikant Remonstrantse kerk en schrijver.

Na afloop van de dienst staat er warme chocomel en glühwein op het kerkplein voor u klaar.

Allen van harte welkom!