Uitnodiging infoavond Stichting Gave

Lieve Kruiskerkers, Gevlucht, gezien, geliefd…ook hier in Arnhem komen wij in aanraking met mensen die vanwege allerlei omstandigheden – oorlog, honger, vervolging – hier in Nederland een veilige plek zoeken en asiel aanvragen. Mensen, die zich nog steeds in een moeilijke situatie bevinden en die, net als wij, ernaar verlangen om gezien te worden en zich geborgenheid te weten.

Dit bericht is geplaatst op 02-07-2024

In september zal ik gaan werken bij Stichting Gave, en vanaf 2025 heb ik het voorrecht om het bestaande House of Joy in Elden (Arnhem) te coördineren en verder op te bouwen. Dit huis is een plek waar ontspanning is en ontmoeting, waar rust is en waar de liefde van God gedeeld mag worden aan vluchtelingen uit de omliggende asielzoekerscentra. Dit werk zal ik gaan doen in combinatie met de deeltijdopleiding Theologie aan het CHE. Een mooie uitdaging, maar dit kan ik niet zonder jullie steun!
Leeft en bidt u mee? Of bent u gewoon geïnteresseerd? Op woensdagavond 10 juli aanstaande zal er een informatieavond gehouden worden in de Kruiskerk om meer te leren over wat Gave doet en wil gaan doen in Arnhem. Wees welkom! Zie voor meer informatie de bijgevoegde brief.

Groeten, Yvonne van Oosten