CGK organiseert op 26 mei 2017 opnieuw een landelijke Kerkendag

Op D.V. vrijdag 26 mei 2017, de dag na Hemelvaartsdag, wordt op Urk de landelijke Kerkendag van de Christelijke Gereformeerde Kerken gehouden. De Commissie Kerkendag nodigt alle leden van de CGK uit voor deze mooie, inhoudsvolle en samenbindende dag.
Omdat in 2017 de CGK 125 jaar bestaan, is het thema: ‘Breng ons samen – 125 jaar CGK: terugblikken en vooruitzien’
Tijdens de Kerkendag kunnen leden van de CGK elkaar ontmoeten en een interessant programma volgen met onder andere workshops, forums en de mini-expositie ‘125 jaar CGK’.
Echte gezinsdag
Het dagthema ‘Breng ons samen’ is in bijna alle programmaonderdelen terug te vinden. Op de website van de Kerkendag (www.cgk-kerkendag.nl) is uitgebreide informatie te vinden over het programma.
De Kerkendag is een echte gezinsdag, aantrekkelijk voor jong en oud. Er is oppas voor de allerkleinsten en een speciaal kinderprogramma voor kinderen tot en met 12 jaar.
Landelijke actie
Ook aan de komende Kerkendag is een landelijke actie gekoppeld, waarvoor alle CGK-gemeenten opgeroepen worden zich in te zetten. Dit keer wordt geld ingezameld voor alle 16 missionairdiaconale initiatieven die vanuit CGK-(zendings)gemeenten worden georganiseerd. Deze initiatieven richten zich op een specifieke buurt of doelgroep die door de moedergemeente niet bereikt wordt.
De commissie Kerkendag hoopt dat veel gemeenten de landelijke actie zullen ondersteunen. Op de website van de Kerkendag worden daarvoor diverse ideeën voor aangedragen.
Kerkendag online: www.cgk-kerkendag.nl en Facebook.com/LandelijkeKerkendag

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem