Collecte 18 oktober A Rocha

Zondag 18 oktober: 1e collecte voor A Rocha Nederland.

Zorg voor de Schepping.

“Zorg voor de schepping” is een onderdeel van het jaarthema “Het goede leven” in onze Kruiskerk voor de komende periode tot aan advent.

A Rocha is een internationale, christelijke organisatie die zich inzet voor beheer en behoud van de natuur. Deze zorg voor de schepping komt voort uit de overtuiging dat we als christenen goed met Gods aarde om moeten gaan.

A Rocha is in 21 landen actief. Ook in Nederland zet A Rocha zich met vele vrijwilligers op allerlei manieren in voor natuurbehoud.

Wereldwijd worden kwetsbare natuur en mensen hard geraakt door de manier waarop wij met de aarde omgaan. Zij lijden onder de gevolgen van overexploitatie, ontbossing en verstoord klimaat. Mensen zijn niet opgewassen tegen de extreme weersomstandigheden die zich steeds vaker voordoen. Oogsten gaan verloren en natuurgeweld maakt huizen en dorpen onbewoonbaar. Voor velen is vluchten de enige uitweg.

Klimaatverandering kent vele oorzaken die elkaar veelal versterken. Het vinden van de juiste oplossingen is daardoor heel lastig. Bekend is dat op plekken waar veel bomen worden gekapt, er minder regen valt, veel erosie optreedt, en in kustgebieden de grond ook verzilt. Op andere plaatsen raken landbouwgronden uitgeput als gevolg van eenzijdige productie van voedermais en soja bestemd voor de vleesindustrie. En dan is er de vaak politiek instabiele situatie in de landen die het hardst worden getroffen.

In een rijk land als Nederland, is dat maar moeilijk voor te stellen. Wij genieten juist van de seizoenen, het gevarieerde landschap, de verrassende natuur. Toch staat ook de natuur in eigen land onder grote druk: het land wordt intensief gebruikt, niet altijd is er ruimte voor kwetsbare dier- en plantensoorten.

Zorg voor de schepping brengt deze werelden samen. Wij geloven allereerst dat God zijn wereld in handen houdt. Er is hoop voor de schepping!  Daarom willen wij hier en nu onze verantwoordelijkheid  als rentmeester serieus nemen.

Meer weten of meedoen: ga naar www.arocha.nl.

nieuws
 • nieuws


 • nieuwsbrief nummer 2020-18
 • Collecte 18 oktober A Rocha
 • een kerk, wat is dat?

  Wat is een kerk eigenlijk?
  Wat geloven mensen daar?
  Vind de antwoorden hier!

  alpha-cursus

  Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
  Alpha, het raakt je hart!

  komende diensten

  Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

  in kerkelijke kringen

  Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
  Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

  Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

  De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl
  Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
  Kruiskerk Arnhem

  Kruiskerk Arnhem