Collectedoel 19 juli Boost Arnhem

Goedendag allemaal,

Wat fijn dat u als gemeente een bijdrage wilt geven aan Boost Arnhem

Wie zijn wij?

Stichting Boost Arnhem is een laagdrempelige, veilige en informele ontmoetings- en ontwikkelplek, opgezet vanuit vluchtelingen, in samenwerking met Nederlanders. Het is de plek waar vluchtelingen zich veilig en gezien voelen, gestimuleerd worden om zich (verder) te ontwikkelen op het gebied van taal, online werken en kennis van de structuur en cultuur van de Nederlandse maatschappij kunnen verkrijgen. Zo krijgen zij het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid, kennis en de tools om zelfstandig te participeren in de Nederlandse samenleving.

Boost Arnhem is een semi professionele vrijwilligersorganisatie die gedragen, wordt door de talenten en inzet van haar vrijwilligers. De vrijwilligers hebben zowel een Nederlandse- als een vluchtelingenachtergrond, deze combinatie is mede de drijvende kracht van Boost.

Wat doen wij?

In Boost Arnhem ontmoeten Nederlanders en vluchtelingen elkaar op basis van gelijkwaardigheid, werken zij samen en leren van elkaar. Zo geven zij vorm aan het werkelijk samen leven en werken in de Nederlandse samenleving. Boost Arnhem werkt zoveel mogelijk in koppels: vluchteling-Nederlander. Dit wordt in de hele organisatie vorm gegeven, zonder de samenwerking tussen Nederlanders en vluchtelingen komt dit niet tot stand. Hierin onderscheiden wij ons: we koppelen taal en participeren in de samenleving direct aan ontmoeten. Om een stap te kunnen zetten in een nieuw land, op welk gebied dan ook, is taal en kennis van de betreffende samenleving, regelgeving, een eerste vereiste. Zonder Nederlandse taal is geen inclusie mogelijk, blijft de zelfredzaamheid achter op het niveau van overleven en kan er geen stap naar opleiding, werk of vriendschap gemaakt worden. Gelijktijdig worden talenten in samenwerking met Nederlanders, vanuit de instromende statushouders ingezet om landgenoten of mede migranten op weg te helpen en vraagstukken die zij in de samenleving tegenkomen op te lossen.

Wat betekent dit in de praktijk:

We geven taallessen op verschillende niveaus. Nu ook online via Zoom

We hebben hulpvragen spreekuren met vertalers uit de doelgroep erbij. Zo is er een financieel cafe 2 x per week.

We hebben vaste “Social talk”’ momenten waar we informeel spreken met elkaar en/of concreet praktische zaken gaan doen.

We hebben voorlichtingsbijeenkomsten aan de hand van thema;s die door de doelgroep zelf naar voren wordt gebracht. Ook zijn er sociale thematische bijeenkomsten.

We hebben een naaiproject waar we kussens maken voor mensen met Alzheimer. Ook worden er mondkapjes gemaakt.

We hebben een We Match buddyproject waar Nederlander en vluchteling gekoppeld worden, maar dit wordt door mensen uit de doelgroep zelf gedaan ism een Nederlander

We hebben Arabische les voor Nederlanders

Er wordt gitaarles gegeven

Dit alles draait niet zonder Mohammed Obeido, die zelf 2015 als vluchteling in Arnhem in de koepelgevangenis aankwam. In zijn land, Syrië was hij psycholoog  en met een voor mij “niet-Oosterse” wijze heeft hij eerlijk antwoord gegeven op alle vragen die ik had als Nederlander.

In 2019 zijn we op onze locatie aan de Driekoningendwarsstraat 30 begonnen.

Wat bereiken we?

We hebben zo’n 300 tot 350 bezoekers per week. Door onze praktische manier van werken en omdat we de mogelijkheden van de vluchtelingen goed kennen hebben we in 2019 13 mensen naar een betaalde baan geholpen. Het WeMatch!buddyproject heeft 40 geslaagde koppels gerealiseerd. Daarnaast hebben we vanaf januari van dit jaar tot nu toe meer dan 400 mensen geholpen met een hupvraag.
Onze Stichting is financieel afhankelijk van fondsen en heeft een kleine subsidie van de gemeente. Met giften van derden kunnen we ons werk voortzetten!

Denkt u er zelf over om mee te helpen? We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers en buddy’s.

Belt u gerust en u kunt ons volgen via Facebook Boost Arnhem. Ook op onze website kunt u veel informatie vinden.

Namens alle medewerkers van Boost Arnhem heel hartelijk dank en kom gerust gewoon eens binnen wippen op onze locatie!

Met vriendelijke groet,
Marianne de Bruin namens Stichting Boost Arnhem
Tel 0624336832 of 0644438875 ( Mohammed Obeido)

 Website: www.boostarnhem.nl of volg ons via Facebook Boost Arnhem

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem