Jaarthema ‘Open up’

September 2021

Beste broeders en zusters,

Jaarthema: ‘Open up’

Als jaarthema hebben we dit jaar gekozen voor ‘Open up’. Coca cola had in de zomer van 2020 de campagne ‘Open like never before’. Net toen de samenleving na een eerste lockdown openging, riep het bedrijf op meer open te staan dan ooit tevoren. Het bleek een goed getimede slogan.

Goed ‘timen’ – of een juist woord op de juiste tijd aanreiken – dat hopen wij met onze slogan ook te doen. Alhoewel we daar dan meteen maar bij zeggen dat we nu nog niet zomaar alles helder hebben. Open up heeft daar misschien ook wel mee maken. Het wordt dan een gebed in een tijd vol kansen en uitdagingen. En dan niet alleen ‘Heer laat de kerk (nog) weer meer open gaan’, maar ook ‘laat ons de weg zien; ontdek ons eraan wat u wilt gaan doen en hoe uw koninkrijk nu gestalte krijgt’. Ook pakt de aanmoediging in de slogan ons. Althans die horen wij er ook in. Open up. Het heeft ook te maken met open staan voor elkaar. Ook in samenzijn, zeker ook in (wijk)kringverband. Iets waar we dit jaar weer meer van hopen te genieten. En natuurlijk gaat het er ook om in je hart laten kijken.

Want dit houdt ons momenteel nogal bezig: zou God dat ook niet kunnen gebruiken om ons te laten ontdekken wat Hij van ons vraagt in deze tijd om te doen? Zou Hij dat niet kunnen gebruiken om ons te laten ontdekken waar we staan en waar we met elkaar naar toe zouden mogen? Waardoor we ook zelf in beweging komen misschien? Het zijn zomaar wat inleidende gedachten en vragen. In de dienst op de startzondag wordt er wel meer over gezegd.

Vragen bij de wijkkringontmoetingen

Wij willen jullie aanmoedigen om ruim de tijd te nemen om te delen en te ontmoeten. Ken je elkaar al voldoende? Zo nee, neem hier dan alle tijd voor die nodig is. Als je elkaar al wel kent is er vast ook reden om bij te praten. Hoe lang geleden was het dat je elkaar echt gesproken hebt? En als je dan toch aan het ontmoeten en delen bent: hoe voelt het om elkaar (weer) te zien? Welke verlangens roept dat op? Wat is er voor nodig om daar iets mee te doen?

Natuurlijk willen we je uitnodigen om ook verder met elkaar in gesprek te gaan. Deze vragen willen we ter stimulans aanreiken.

  1. Wat roept het jaarthema ‘Open up’ bij je wakker? Is er bv. een gedachte uit de preek of uit het stukje tekst hierboven die is blijven haken?
  2. Wat is jouw droom/verlangen voor de gemeente nu de wereld weer open gaat? Als het om deze droom/dit verlangen gaat: Wat is jouw eerste stap om deze droom uit te laten komen?

En dan hebben we nog een vraag voor de komende tijd. Wil je voor de gemeente en alles wat er gebeurt en nodig is danken en bidden? De gebedskant van het ‘Open up’ in praktijk brengen noemen we dat maar even gemakshalve. En zou je daar ook het (wijk)kringenwerk bij willen betrekken?

Hartelijke groeten,

Marco de Best en Taco Postuma

——————————————————

Update Oktober 2021

 ‘Wisten de predikanten dat dit (thema: Open Up) –  de slogan van het Eurovisie Songfestival 2020 was? Daar was de uitleg: Nederland is een land met een open blik naar de wereld. Waar we onze mening mogen geven, met respect voor elkaar. Je openstellen voor anderen,
elkaars verhalen en muziek.’
(reactie vanuit wijkkring Oosterbeek n.a.v. startzondag)

Het is grappig hoe de dingen soms lopen. Om eerlijk te zijn hebben we op momenten best genoten van dat wonderlijke spektakel, dat afgelopen voorjaar in Rotterdam plaatsvond. Meer dan anders zelfs. Vast omdat het in Nederland was en ook onze stad en prachtige omgeving (Posbank!) mooi in beeld werd gebracht. En omdat er een paar goede presentatoren waren. En toch ook omdat er destijds nog weinig ander vertier was …

Maar hier aan denken tijdens ons praten en bidden over het jaarthema? Nou onbewust misschien. De kracht van zowel tv als herhaling is dan nog sterker dan we voor mogelijk hadden gehouden. De pret hoeft dit overigens niet te drukken. Want als we iets hopen voor onze gemeente, en dus voor onze kringen, dan ligt dat op een bepaalde manier in lijn met wat de communicatiemensen van het songfestival wilden uitstralen. Iets als dit dus:

‘De Kruiskerk is een gemeente met een open blik, zowel verticaal als horizontaal. Bij ons mag je je mening geven, en proberen we respect (liever: liefde) te hebben voor elkaar. We stellen ons open voor anderen en elkaar (ja: ook voor andermans muziek). Ieders verhaal doet er toe. En dat omdat we geloven dat juist in onze ontmoetingen iets van het werk van God op het spoor zullen komen.’

Zeker dit laatste is ons diepe verlangen. ‘Waar gaat God met zijn gemeente naar toe?‘ is misschien wel de belangrijkste vraag van dit moment. We hopen door onderlinge gesprekken waar de bijbel en harten voor elkaar open gaan daar zicht op te krijgen. Om iets van deze zoektocht te faciliteren zijn in overleg met cluster Kringen bouwstenen aangereikt aan alle kringleiders voor het gesprek op de kring. Op de kringleidersavond is de uitnodiging gedaan aan alle kringen om op deze manier mee te doen met de opbouw van de gemeente.

De vragen die aan de kringleiders zijn aangereikt, geven we hier alvast door. Ons gebed is dat het gesprek op de kring – mede door de terugkoppeling daarvan – behulpzaam zal zijn voor onze gezamenlijke zoektocht.

 

 

Suggesties voor gespreksvragen:            

1. Wat uit de eerste hoofdstukken van Nehemia is je het meest bijgebleven? Zit er in zijn toewijding, zijn strijd én zijn manier van werken (inspectie + nadruk op het samendoen) iets wat je triggert met het oog op onze situatie?

  1. Wat herken je in onze gemeente van de 5 type gemeenteleden-na-corona? (Zie preek van 19 september en ook https://www.missienederland.nl/beweegdekerk/artikel/2021/09/08/Wil-ik-wel-weer-terug-naar-kerk-zoals-het-was-voor-corona) Waar herken je jezelf in? Wat heeft ons dit te zeggen? Leren wij voldoende van elkaar? Hoe zouden we dit kunnen waarborgen of verbeteren?
  2. In het licht van 1 Kor. 12 mag de vraag gesteld worden: met welk lichaamsdeel identificeer jij jezelf? Als je naar onze gemeente kijkt: zijn er lichaamsdelen of gaven die je mist? En – het belangrijkste misschien nog wel – waar zien we God in onze gemeente aan het werk? Hoe kunnen we daar bij aansluiten?
  3. Wat zijn voor onze gemeente op dit moment de lastig(st)e vragen? (bv. top-3). Hoe zouden we juist deze vragen kunnen inzetten om te groeien en Gods wil te ontdekken (Rom. 12). Zijn er Bijbelse beelden of Bijbelgedeelten die bij je opkomen en hierbij behulpzaam zijn?
  4. Is er iets dat jullie als kring samen kunnen doen? Je mag hierbij denken aan het verder brengen van het gemeentegesprek over ‘kerk-na-corona-tijd’. Maar denk ook aan het samen gewoon iets

Een hartelijke groet,

De beide predikanten in samenspraak met cluster kringen.

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 10.00 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem