Jaarthema ‘Het goede leven’

Beste broeders en zusters,

Het jaarthema 2020-2021 van de Kruiskerk is ‘Het goede leven’

Najaar 2020  (september  – november)
Wat maakt het leven goed? Er is veel over te zeggen. Het begint misschien wel bij dat waar wij op startzondag bij stilstonden in de dienst: ‘Het proeven en genieten van de goedheid van de Heer’ (Ps. 34:9).

Komend jaar willen we op diverse manieren met dit thema bezig zijn. Tot aan de adventstijd vooral door in themadiensten vanuit de Bijbel verschillende antwoorden te onderzoeken op de gestelde vraag. We gaan het in september en oktober hebben over ‘onze roeping’, over ‘het zoeken van rust’, over ‘leven in relaties’, en ‘de zorg voor de schepping’. Allemaal onderwerpen die het jaarthema raken. En belangrijker: allemaal dingen die juist in deze tijd op een of andere manier onze aandacht vragen.

Bij het goede leven hoort ook navolging. Wie Gods goedheid geproefd heeft krijgt de smaak te pakken en wil graag verantwoordelijkheid nemen. In de maand november zullen we daarom aandacht besteden aan de zeven werken van barhartigheid. Het zijn de zes die onze Heer noemt in Matteüs 25:35-36 aangevuld met een zevende (De doden begraven; gereserveerd voor Eeuwigheidzondag), die in de dertiende eeuw is toegevoegd. Deze oude ‘werken’, die in de protestantse traditie vaak wat onderbelicht zijn gebleven, blijken ook vandaag uiterst actuele en concrete handvatten te bieden voor een goed – en smaakmakend – leven.

Zeven werken van barmhartigheid van Michelangelo

Elkaar inspireren

Voor diensten van november willen we kringen en ook onze jongeren aanmoedigen mee te doen met de bezinning op het goede leven. Dat kan door de onderwerpen die in de diensten aan de orde komen op de kring of JV te behandelen, maar ook door een ingezonden ‘connected-met’ filmpje’, die in de dienst een plek kan krijgen. ‘En wat nu?’ zou de vraag kunnen zijn, die in zo’n filmpje aan de orde komt. Door het delen van gedachten, mijmeringen en vragen zou je als kring of jongerengroep ons allen kunnen inspireren tot het goede leven. Mocht je daar aan mee willen doen, laat het dan weten. Dit is de verdeling: ‘hongerige voeden en dorstigen laven’ (dienst van 1 november), ‘naakten kleden of vreemdelingen herbergen’ (8 november), ‘zieken verzorgen of gevangen bezoeken’ (15 november) en ‘doden begraven’ (22 november).

Boeksuggesties bij het jaarthema

Wanneer we een update geven over de invulling van het jaarthema zal er ook gezocht worden naar leesmateriaal dat je thuis of op de kring kunt gebruiken. Deze eerste keer komen we met de een paar suggesties. Komend jaar zullen we zo nu en dan uit het boekje Prediker lezen. Wanneer je vanuit dit Bijbelboek wilt nadenken over het jaarthema dan is het boekje ‘Zinvol leven’ (Paas & Wierda) een aanrader. Wie meer wil weten over de werken van barmhartigheid kan terecht bij het lezenswaardige boekje ‘Barmhartig leven’ van Alderliesten. Het is goed leesbaar, biedt belangrijke informatie en geeft boeiende doorkijkjes en doordenkertjes vanuit het leven en werk van Dietrich Bonhoeffer. De kring die wat meer fundamenteeel na wil denken over het jaarthema in combinatie met kerk-zijn, zou zijn tanden kunnen zetten in het boekje ‘Oefenen in discipelschap; de gemeente als groeiplaats van het goede leven’ (Kennedy & Vos). Het vergt wat meer leeswerk, maar kan, mede door de geboden gespreksvragen, een goede opmaat zijn voor mooi geloofsgesprek.

Het goede leven is óók elkaar ontmoeten (ook in coronatijd)

Degenen die mee hebben gedaan met de activiteit van de startzondag hebben laten weten genoten te hebben van de onderlinge ontmoetingen bij mensen thuis. Voor ons is dat reden om de commissie te vragen  in deze coronatijd maandelijks op de eerste zondag van de maand deze activiteit te organiseren. Dat willen ze graag doen. Over het hoe en wat worden we binnenkort nader door hen geïnformeerd.  (Wijk)kringen geven we in overweging in deze tijd zelf ook maandelijks op een zondag een extra activiteit te organiseren. In klein verband bij iemand thuis de dienst kijken en koffie drinken kan al heel waardevol zijn. Wanneer je de uitnodiging om naar de kerkdienst te komen (1 x per 4/5 weken) meeweegt, zou dat in totaal tot ontmoetingen op drie zondagen per maand kunnen leiden. Een jaar geleden zouden we elkaar meewarig aangekeken hebben, maar in deze tijd kan dat toch zomaar een teken van ‘het goede leven’ zijn.

Een hartelijke groet,

Taco Postuma en Wim Louwerse

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem