komende diensten

Speciale mededeling:

Vanaf zondag 6 september zijn er weer kerkdiensten in, en uitgezonden vanuit de Kruiskerk te Arnhem. Elke zondagochtend, aanvang 10:00 uur. Hiervoor is aanmelding en uitnodiging noodzakelijk. Er is plaats voor 80 kerkgangers.

De diensten zijn te bekijken via YouTube en via Kerkomroep. De diensten zullen Live gestreamd worden en kunnen ook op een later moment bekeken worden.

 

Liturgie zondag 27 september, voorganger ds. Taco Postuma

Welkomstwoord
Psalm 100 1-3 ‘Juich heel de aarde voor de Heer’ (nieuwe psalmberijming)
Toewijding
Opwekking 464 (couplet 1 en 3) ‘Wees stil voor het aangezicht van God’
Gebed
Kindermoment
Bijbellezing 1 Tessalonicenzen 5,11-24
Verkondiging  1 Tessalonicenzen 5, 24 ‘Geroepen tot het goede leven’
LvdK 304:  1  
Inleiding op de bevestiging
Bevestiging ambtsdragers en pastoraal medewerker
NLB 363 ‘Dat ’s Heren zegen op u daal’
Afscheid aftredende ambtsdragers
Dank- en voorbeden
Collecte en mededelingen
Opwekking 798 ‘Houd vol’
Zegen
Viering heilig Avondmaal
Taize-lied: ‘In de Heer vind ik heel mijn sterkte’
Dankzegging
Opwekking 746 ‘De God van de vrede

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem