komende diensten

U/jij bent van harte welkom bij onze kerkdiensten in de Kruiskerk, Lisdoddelaan 30, in Arnhem Zuid.

Niet in de gelegenheid om de dienst te bezoeken? De diensten zijn ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Daar kun je ook de diensten van de afgelopen maanden terugluisteren.

 

 

 

 

Liturgie ochtenddienst 15 september 2019:
9.30 uur Kruiskerk
Ds. Taco Postuma

Welkom en mededelingen
LvdK 320 1,2 ´Zingt een nieuw lied´
Toewijding
Opwekking 277 ´Machtig God´ en 717 ´Stil mijn ziel´
Leefregels
Gebed
Kijkje in het hart: ‘Marco van Maaren’
Kinderlied Opwekking 767 ‘Familie’
Opwekking 488 ‘Heer ik kom tot U’
Schriftlezingen 1 Koningen 19,19-21 en 2 koningen 2,1-14
Verkondiging vanuit 1 Koningen 19,19-21
LvdK 481 1,4 ‘O grote God die liefde zijt’
Update (wijk)kringenwerk
Dankzegging en voorbede
Collecte
‘Take my life and let it be’ 1,3,6
Zending en Zegen
Nlb 425 ‘Vervuld van uw zegen’

Liturgie middagdienst 15 september 2019:
16.30 uur Kruiskerk
Ds. Ben Eikelboom uit Rotterdam

Welkom en mededelingen
Opwekking 464 ‘Wees stil voor het aangezicht van God’
Stil Gebed
Votum en groet
Psalm 111 vers 1 en 2
Gebed
Schriftlezing: Matteüs 16: 13 – 16, 21 – 23 en 2 Samuël 6: 1 – 11
Gezang 457 vers 1, 2 en 3
Verkondiging: 2 Samuël 6: 6 – 8 (Een vreemde les: God dienen is geen heidens karwei)
Psalm 33 ver 5 en 7
Dankzegging en voorbede
Collecte
Geloofsbelijdenis
Gezang 444 vers 1, 2 en 3
Zegen

Diensten zondag 22 september 

9.30 uur Ds. Taco Postuma
16.30 uur Ds. Rien Vrijhof

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem