komende diensten

U/jij bent van harte welkom bij onze kerkdiensten in de Kruiskerk, Lisdoddelaan 30, in Arnhem Zuid.

Niet in de gelegenheid om de dienst te bezoeken? De diensten zijn ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Daar kun je ook de diensten van de afgelopen maanden terugluisteren.

 

 

 

 

Zondag 20 oktober 9.30 uur
br. Henk Fioole

Welkom en mededelingen;
Votum en Groet – Sela
Zingen: Ps 100
Toewijding
Zingen Opwekking 350: ‘Vader vol van vrees en schaamte’
Leefregel
Kindermoment
Kinderlied: ‘Zo stevig als wat
‘Zingen: ‘Wacht op de Heer’ (Sela / Taize) (Biddend lied, 1 couplet wat we paar keer biddend herhalen)
Gebed
Bijbellezing
Zingen: Opwekking 124: ‘Ik bouw op U’
Preek
Zingen: Sela Psalm 91: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God
Gebed/voorbeden
Collecteren
Zingen: ‘Ik zal er zijn’ – Sela
Zegen.

Zondag 20 oktober 16.30 uur
student Albert-Jan Dorst
samen met GKv

Zingen Psalm 146:1 en 3 NB
Zingen Psalm 86:1 en 4 NIeuwe Psalmberijming (https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-86)
Lezen Jesaja 61:1-9 en Marcus 10:13-16
Zingen Psalm 149:1 en 3 NB
Preek Markus 10:14 en 15
Zingen Opwekking 428
Zingen Gezang 440:1,2 en 4 (Liedboek voor de Kerken)

zondag 27 oktober
9.30 uur 

ds. Taco Postuma
16.30 uur samen met de Gkv
ds. A. Balk (Wageningen)

 

 

 

 

 

 

 

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem