komende diensten

 

 

 

 

 

 

 

Liturgie zondag 16 mei, 10.00 uur

Voorganger: Ds. Marco de Best
Ouderling van dienst: Alette de Vries

Thema “Wachten op de Heer”
Inleidende muziek
Welkom en mededelingen
Stil gebed
Lied: Onze hulp en onze verwachting
Connected met….Anita Abbring
Lied: Ik zegen jou vandaag
Schriftlezing: Matt. 28: vers 16 en 17; Hand. 1: vers 4 en 5 en vers 12 t/m 14
Lied: O als ik niet met opgeheven hoofde
Verkondiging
Lied: Stil, mijn ziel, wees stil
Gebed
Aankondiging collecte
Leefregel
Slotzang: Er is kracht voor wie hopen op de Heer
Zegen
Uitleidende muziek

Vanwege de Coronamaatregelen zijn in onze kerkdiensten een beperkt aantal bezoekers welkom. 

 

 

 

 

 

 

 

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem