komende diensten

 

 

 

 

 

 

 

Liturgie 5 december 10.00 uur, tweede advent, viering Heilig Avondmaal

Voorganger: ds. Marco de Best

1e  collecte: Theologische Universiteit / Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding
2e collecte: kerk
3e collecte: Stichting Justice and Care. 

Welkom en mededelingen
Stil gebed en votum en groet
Aansteken adventskaarsen door Evelien Aikema
Zingen: ‘Nu daagt het in het Oosten’
Gebed
Moment met/voor de kinderen:
-Lezen tekst door Stephan Floor
-filmpje tel je mee adventsproject deel 2. ( en toelichting door verteldienst Esther de Kuiper aansluitend aan filmpje) 
Kinderen naar het kruispunt
Schriftlezing: Luc.1: 5 t/m 25 en 67 t/m 79
Zingen: ‘Abide with me’, deels Dubbelkwartet, deels gemeente
Verkondiging 
Zingen: Voorbedelied door Dubbelkwartet 
Gebed 
Inleiding op het avondmaal 
Zingen: ‘Bread of life’, door Dubbelkwartet
Delen van brood en wijn
Dankgebed 
Collecte
Zingen: ‘Wij loven U o God’
Zegen met aansluitend gezamenlijk gesproken ‘amen

 

 

 

 

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 10.00 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem