komende diensten

Wil je een dienst bezoeken? Je bent van harte welkom bij ons in de dienst. Hieronder vind je een overzicht van de komende diensten in de Kruiskerk.

Niet in de gelegenheid om de dienst te bezoeken? De diensten zijn ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Daar kun je ook de diensten van de afgelopen maanden terugluisteren.

 

 

 

 


Zondag 19 november, viering Heilig Avondmaal

9:30 uur, ds. Taco Postuma

Welkom en mededelingen
Opwekking 281 ‘Als een hert’
Toewijding
Opwekking 464 ‘Wees stil voor het aangezicht van God’
Gebed
Kinderlied ‘U bent machtig, U bent groot’
Schriftlezing Exodus 19,1-6 en 19,16 – 20,2
Verkondiging n.a.v. Exodus 20,2 ’Ik ben de Heer, uw God’
Psalm 119 6 ‘O God ik ben van harte zeer verblijd’
Over het Heilig Avondmaal
Gebed voorafgaande aan Het heilig avondmaal
Eigen lied: ‘De tafel wacht’
Viering van het Heilig avondmaal
NLB 377 1,2,4,5,6,7 ‘Zoals ik ben, kom ik nabij’
Taize  ‘Jezus u bent het licht in ons leven’
Sela ‘Wat een grote liefde’
Tot besluit van de viering zingen we:
Opwekking 411 ‘Geprezen zij de Here’
Dankzegging en voorbede
Collecte
Psalm 111 5,6 ‘Zijn volk heeft hij voorgoed bevrijd’
Zegen

 16:30 uur, ds. Taco Postuma, gezamenlijke dienst met de GkV in de Kruiskerk

Welkom en mededelingen
Psalm 84 1 ‘Hoe lieflijk hoe goed is mij Heer’
Toewijding
LvdK 319 1,2,4 ‘Looft God die zegent al wat leeft’
Over het Heilig avondmaal
LvdK 319  5 ‘Looft God, die ons aan tafel vraagt’
Geloofsbelijdenis (gesproken)
Viering Heilig Avondmaal
Psalm 103 1 ‘Zegen mijn ziel de grote naam des Heren’
Gebed
Schriftlezing Exodus  20,1-3; Matteüs 6,24-34;  HC zondag 34 v&a 94 -95
Preek Exodus 20,3 ’Vereer geen andere goden’
Psalm 86 4,3 ‘Leer mij naar uw wil te handlen’
Dankzegging en voorbede
Collecte
Psalm 73, 10 (geref. kerkboek) ‘Wie heb ik in de hemel hoog’
Zegen

Zondag 26 november, voleindingszondag

9:30 uur, ds. Taco Postuma  16:30 uur, ds. Gert Hutten, gezamenlijke dienst met de GkV in de Kruiskerk

 

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem