komende diensten

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 1 augustus 10.00 uur, Ds. Marco de Best

Welkom
Stil gebed en votum en groet
Zingen: Prijs de Heer met blijde galmen
Gebed
Moment met/voor de kinderen
Zingen: Van A tot Z
Kinderen gaan weer naar het Kruispunt
Connected met….Janneke Vos
Lied aansluitend: God is getrouw
Schriftlezing Psalm 23
Zingen: Mijn herder is de Heer
Verkondiging
Zingen: Heer, U doorgrondt en kent mij
Gebed
Collecte
Slotzang: Halleluja, eeuwig dank en ere
Zegen, met aansluitend gezamenlijk gesproken “amen”

 

 

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem