komende diensten

U/jij bent van harte welkom bij onze kerkdiensten in de Kruiskerk, Lisdoddelaan 30, in Arnhem Zuid.

U/jij bent van harte welkom bij onze kerkdiensten in de Kruiskerk, Lisdoddelaan 30, in Arnhem Zuid.

Niet in de gelegenheid om de dienst te bezoeken? De diensten zijn ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Daar kun je ook de diensten van de afgelopen maanden terugluisteren.

 

 

Orde van dienst 

Kruiskerk Arnhem, 16 februari 2020 9.30
Ds. Taco Postuma

Welkom en mededelingen
Toewijding
Opwekking 464 ‘Wees stil voor het aangezicht van God’
Gebed
Opwekking 599 ‘Nog voordat je bestond’
Uitleg bij de Heilige Doop
Getuigenis
Kindermoment: gedicht ‘Kindje dat het water voelt’
Sela: ‘Doop’
Bediening van de Heilige Doop
Elb 465 ‘Mijn zegen krijg je mee’ (Kinderen naar KvD)
Opwekking 598 ‘Machtige Heer, grote verlosser’
Gebed bij de opening van het woord
Schriftlezing Matteüs 14, 22-36
Psalm 93 1,3 ‘De Heer is koning, Hij regeert altijd’
Verkondiging n.a.v. Matteüs 14, 27
Opwekking 575 ‘Jezus alleen’
Dank- en voorbeden
Collecte
Psalm 93 4 ‘Uw macht is groot uw trouw zal nooit vergaan’
Zending en zegen

Kruiskerk Arnhem, 16 februari 2020 16.30
Kandidaat Jasper Bosman

Votum en groet
Psalm 34:1,2,6 (uit het Gereformeerd Kerkboek)
Gebed om de opening van het Woord
Lezen: Matteüs 6:1-13 + Matteüs 7:7-11
Geref. Kerkboek (2006) gezang 39 (Als je bidt, zal Hij je geven)
Preek over Matteüs 6:6
Psalm 130:1-4 (uit het Gereformeerd Kerkboek)
Geloofsbelijdenis: Geref. Kerkboek (2006) gezang 161 (Heer, U bent mijn leven)
Dankgebed met voorbeden
Collecte
Opwekking 687 (Heer, wijs mij uw weg)
Zegen

Zondag 23 februari
9.30 uur Ds. M Oppenhuizen uit Zwolle
16.30 uur Br. Albert Keddeman

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem