komende diensten

 

 

 

 

 

Zondag 15 mei, aanvang dienst om 10.00 uur

Voorganger is Ds. Taco Postuma

Welkomstwoord 
Zingen: ‘Juich voor de Heer om hem te loven’
Toewijding
Zingen: ‘Nu ik bij U kom’
Gebed
Connected met: familie Petter
My Lighthouse Connected fam Petter  aansluitend My Lighthouse
Zingen: ‘Dank U wel voor de sterren en de maan’
Zingen: “Het woord van God’
Bijbellezing: Kolossenzen 3: 1-17
Verkondiging: Kolossenzen 3,1-3 ‘Think Heaven’
Zingen: ‘Lof zij de Heer’
Dank- en voorbeden
Apostolische geloofdsbelijdenis – gesproken
Zingen: ‘Heer U bent mijn leven’
Mededelingen en collecte
Zingen: ‘Zegen mij’
Zending en zegen
Gezongen amen

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 10.00 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem