komende diensten

Wil je een dienst bezoeken? Je bent van harte welkom bij ons in de dienst. Hieronder vind je een overzicht van de komende diensten in de Kruiskerk.

Niet in de gelegenheid om de dienst te bezoeken? De diensten zijn ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Daar kun je ook de diensten van de afgelopen maanden terugluisteren.

 

 

 

 


Zondag 25 februari

9.30 uur, ds. Taco Postuma

Woord van welkom en mededelingen
NLB 536 ‘Alles wat over ons geschreven is’
Toewijding
Opwekking 672 ‘Heerser over alle dingen’
Leefregel
Psalm 86, 6 ‘Leer mij naar uw wil te handelen’
Kinderlied ‘Zoek eerst het koninkrijk van God’
Gebed om verlichting met de Geest
Schriftlezing Johannes 6: 60-71
Opwekking 755 ‘Laat ons Christus zien’
Verkondiging n.a.v. Johannes 6: 67-68
ELB 72 1,2,3,5 ‘Meester tot wie zouden wij gaan’
Dankzegging en voorbede
Collecte
Sela ‘Jezus alleen’
Zegen

16.30 uur, ds. Wim Louwerse
Mededelingen
Zingen: Ps. 116: 1, 3
Stil gebed
Votum
Groet
Zingen: Opw. 71
Gebed
Zingen: Opw. 462
Schriftlezing: Joh. 3: 11 – 18
Zingen: Gez. 75: 1, 3
Prediking: Joh. 3: 14, 15
Zingen: Gez. 182: 1, 6
Gebed
Collecte
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opw. 366
Zegen

Zondag 4 maart 2018

9:30 uur, ds. Taco Postuma                              16:30 uur, ds. Cornelis Hamstra

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem