komende diensten

 

 

 

 

 

Liturgie zondag 24 oktober 10.00 uur

Voorganger Ds. Rien Vrijhof

Mededelingen 

Voorzang: Sela Breng ons samen 

Toewijding 

Zingen: Rond het licht dat leven doet 

Gebed van verootmoediging 

Genadeverkondiging en leefregels 

Zingen: Gezegend zal Hij wezen

Kindermoment met kinderlied: God kent jou 

Gebed 

Bijbellezingen: 

– Genesis 22:1-14 

– Jesaja 64:7 – 65:2 

– Mattheus 3:13-17 

Zingen: God gaat zijn ongekende gang 

Verkondiging 

Zingen:  

Stil mijn ziel 

God, ik adem 

Gebeden 

Collecte :

1 e landelijke afdracht evangelisatie

2 e kerk

3 e het Passion

Zingen: Wij loven U o God belijden U als Heer 

Zegen, met aansluitend zingen: drie maal amen 

 

 

 

 

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem