komende diensten

U/jij bent van harte welkom bij ons in de kerkdienst. Hieronder staan de eerstvolgende diensten in de Kruiskerk.

Niet in de gelegenheid om de dienst te bezoeken? De diensten zijn ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Daar kun je ook de diensten van de afgelopen maanden terugluisteren.

 

zondag 13 januari 2019
9.30 uur ds Wim Louwerse 

Mededelingen
Zingen: Gez. 281: 1 – 4
Stil gebed
Votum Groet
Zingen: Opw. 167 Samen in de naam van Jezus
Gebed van verootmoediging
Zingen: Sela, Laat ons samen een zijn… = Heer U bent een
Leefregel: Fil. 2: 1 – 11
Zingen: Gez. 437: 1, 2, 3
Kindermoment/lied OK238 Trek de wereld in
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Lucas 3: 1 – 3; 10 – 14; 21 – 25; 36 (vanaf Sem) – 38
Zingen: Ps. 2: 3, 4
Prediking: Lucas 3: 21 – 36
Zingen: Opw. 268 Hij kwam bij ons heel gewoon
Gebeden
Collecte
Zingen: Opw. 672 Heerser over alle dingen
Zegen:
Amen

 Zondag 13 januari 2019, 16.30 uur ds. M. Oppenhuizen (Apeldoorn) samen met de GKV

welkom/mededelingen door ouderling van dienst
zingen psalm 119 vers 1 en 5
toewijding (stil gebed, votum en groet)
zingen psalm 145 vers 1 en 2
gebed
schriftlezing Johannes 1 vers 35 – 52
zingen gezang 170 vers 1 en 2
preek, thema: ‘Breng bij Jezus!’
zingen gezang 330 vers 1, 2 en 3
gebeden
collecten
gezongen geloofsbelijdenis = EL 274a Ik geloof in God de Vader
zegen (gevolgd door een gezongen amen)

Zondag 20 januari 9.30 uur
Ds. Taco Postuma LET OP! In de opstandingskerk wegens verbouwing eigen kerk
s middags geen dienst

 

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem