komende diensten

U/jij bent van harte welkom bij ons in de kerkdienst. Hieronder staan de eerstvolgende diensten in de Kruiskerk.

Niet in de gelegenheid om de dienst te bezoeken? De diensten zijn ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Daar kun je ook de diensten van de afgelopen maanden terugluisteren.

 

zondag 18 november 9.30 uur Ds Wim Louwerse
Mededelingen
Zingen:Gez. 482: 1, 2, 6, 7, 8
Stil gebed
Votum
Groet
Zingen: Ps. 146: 3, 4, 5
Gebed van verootmoediging
Zingen: Opw. 194
Leefregel: Petrus 3: 8 – 12 en 4: 7 -11
Zingen: ELB. 219
Kindermoment: OK 56: Alles heeft een ritme
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Matth. 25: 31 – 46
Zingen: Sela – Het woord van God
Preek: Ef. 4: 11 -13
Zingen: Opw. 378
Viering Heilig Avondmaal:
Inleidende woorden: 1 Cor. 10: 16, 17 en 1 Cor. 11: 23 – 26
Nodiging: komt alle dingen zijn gereed…..
Gebed: Onze Vader
Inzettingswoorden
Zingen: opw. 268
Viering zingen : Ps. 133: 1, 2, 3
Opw. 126
Gez. 459
Lofprijzing en dankzegging
Zingen: opw 7 Heer, God u loven wij. (Amborisaans lofgezang)
Gebed
Collecte met plaatjes diakenen
Zingen: Gez. 21: 3, 6, 7
Zegen:
Amen
zondag 18 november 16.30 uur ds Cornelis Hamstra samen met de Gkv

Zingen: Opwekking 221: 1 en 2
Stilte
Votum en groet
Zingen: Opwekking 221: 3
Gebed
Schriftlezing: Lucas 5: 17-32
Zingen: Opwekking 221: 4 en 5
Verkondiging
Zingen: Opw. 378 ‘Ik wil jou van harte dienen’
Intro op avondmaal:
Avondmaal
Zingen: Psalm 103: 3 en 4
Gebed
Collecte
Zingen Psalm 103: 8 en 9
Zegen

25 november 9.30 uur
ds Taco Postuma
Voleindingszondag
25 november 16.30 uur samen met Gkv
student Abert -Jan Dorst
 

 

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem