komende diensten

U/jij bent van harte welkom bij ons in de kerkdienst. Hieronder staan de eerstvolgende diensten in de Kruiskerk.

Niet in de gelegenheid om de dienst te bezoeken? De diensten zijn ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Daar kun je ook de diensten van de afgelopen maanden terugluisteren.

 

zondag  16 september 2018

9.30 Ds Taco PostumaWelkom en mededelingen
NLB 216 ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’
Toewijding
Opwekking 733 ‘De zon komt op maakt de morgen wakker’
Leefregel
Psalm 139 1,14 ‘Heer die mij ziet zoals ik ben’
Gebed
Kinderlied ‘Ik ken je wel’  (kinderen naar KvD)
Sela ‘Woord van God’
Schriftlezing Lucas 19,1-10
Verkondiging
Sela ‘Blijf in mij’ (alleen 1,3,4) en ‘Met een hart en stem’
Dank- en voorbeden
Collecte
NLB 416 ‘Ga met God en hij zal met je zijn’
Zending en Zegen
 16.30 Ds H. de Graaf

Welkom
Voorzang: Psalm 116 : 1, 2 en 3  N.B.
Stil gebed 
Votum en Groet
Psalm 118 : 6 N.B.
Gebed
2 Koningen 4 : 16 – 37 (NBV)
Tekst vers 37
De Heere geeft
De Heere neemt
De Heere beschaamt niet.
Liedboek 21 : 3 en 6
Prediking
Liedboek 470 : 1, 2 en 3
Gebed
Collecte- Psalm 118 : 5 N.B.
Geloofsbelijdenis
Opwekking 428( = Ev. Ldb 203)
Zegen
23 september 2018
9.30 uur:    Ds Taco Postuma
 16.30 uur: Ds. G. Hutten

 

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem