komende diensten

Wil je een dienst bezoeken? Je bent van harte welkom bij ons in de dienst. Hieronder vind je een overzicht van de komende diensten in de Kruiskerk.

Niet in de gelegenheid om de dienst te bezoeken? De diensten zijn ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Daar kun je ook de diensten van de afgelopen maanden terugluisteren.

 

 

 

Zondag 15 april;

9.30 uur ds. D.H.T. Postuma

Welkom en mededelingen
Nieuwe Geref. kerkboek 163 ‘Dit huis een herberg onderweg’ (mel. Ps 84)
Toewijding
Opwekking 213 ‘U zij de glorie’
Leefregel
Gebed
Kindermoment en Kinderlied Opwekking kids 22
PvN 16 ‘Mijn God ik kom naar U’
Schriftlezingen Johannes 21,1-14
LvdK 75 1,14 ‘U kennen uit en tot u leven’
Verkondiging Johannes 21,5-6
Opwekking 354 ‘Glorie aan God’
Dankzegging en voorbede
Collecte
LvdK 218 1,2,7,8 ‘Ik zeg het allen dat hij leeft’
Zegen

 

 


 

16.30 uur ds. Jos Douma

Votum en groet
Zingen:  Het lied van de zondag 1A,2A,3V,4A,5M,6A (melodie Psalm 8)*
Gebed
Schriftlezing Matteüs 4:12-5:16
Zingen: Opwekking 462 ‘Aan uw voeten, Heer’
Onderwijs over Matteüs 5:3-16 ‘Lichter leven’
Gebed
Zingen: Opwekking 334 ‘Heer, uw licht en uw liefde schijnen’
Geloofsbelijdenis (gesproken)
Gebed
Collecte
Zingen: Opwekking 710 Zegen mij
Zegen en gezongen amen

Aankomende dienst:
22 april 2018:
9.30 uur:    ds. D.H.T. Postuma
16.30 uur:  ds. D.H.T. Postuma

 

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem