komende diensten

 

 

 

 

Liturgie zondag 11 april, 10.00 uur

Voorganger Marco de Best
Ouderling van dienst Johan Vos

Inleidende muziek
Welkom
Stil gebed votum groet
Lied: Nu bidden wij met ootmoed en ontzag
Gebed
Connected met….Henk van den Broek
Lied: Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige
naam.
(Sela “Ik ben die Ik ben en Ik zal er zijn”)
Schriftlezing: Ex. 34: 29 t/m 35 en 2 Kor. 3: 1 t/m 18
orgelbewerking van Psalm 145 vers 2
Verkondiging
Lied: Heer uw licht en uw liefde schijnen
Gebed
Mededeling en collecte
Slotzang
Lied: Maak ons tot een stralend licht van de volken
Zegen
Uitleidende muziek

Vanwege de Coronamaatregelen zijn onze kerkdiensten voorlopig alleen online. 

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem