komende diensten

U/jij bent van harte welkom bij onze kerkdiensten in de Kruiskerk, Lisdoddelaan 30, in Arnhem Zuid.

Niet in de gelegenheid om de dienst te bezoeken? De diensten zijn ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl (Opstandingskerk). Daar kun je ook de diensten van de afgelopen maanden terugluisteren. De diensten van de Kruiskerk zijn hier te vinden www.kerkomroep.nl

Zondag 21 juli 2019
9.30 uur br Albert Keddeman

Welkom en mededelingen
Opwekking 136, Abba Vader, U alleen
Votum en Groet
Gezang 255 vers 1, 2 en 4
Leefregels
Opwekking 281, (2x) Als een hert dat verlangt naar water
Kindermoment en Kinderlied
Psalm 119, vers 1, 5 en 6
Gebed
Schriftlezing: Lucas 2 vers 40 t/m 51
Gezang 328, vers 1, 2 en 3, Here Jezus om uw woord
Preek
Opwekking 70, Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam
Gebeden met aansluitend Opwekking 436, Onze Vader
Collecte
Gezang 44 vers 1 en 2
Zegen
Amenlied, Gezang 44 vers 3

19.00 uur br Evert van Loenen
samen met de GKV

Liturgie Zondag 21 juli 2019 19.00.uur Kruiskerk Arnhem 

Evert van Loenen leest een preek van ds J.Douma, Gkv predikant te Zwolle 

Thema: er is veel te dromen en te bidden in de kerk 

Welkom door door ouderling van dienst
Zingen: GK Psalm 126: 1,2
Toewijding en stil gebed
Votum en Groet
Zingen: LvK Gez 39 1,4,5,9 (Vrees niet gij land)
Gebed om de opening van Gods woord
Lezen: Ezechiel 37: 1-14 (tevens tekst)
Zingen: LvK Psalm 43: 3,4,5
Verkondiging: Er is veel te dromen en te bidden in de kerk
Zingen: GK Gez 103: 1,3,5,9 ( O, Schepper Geest woon in uw kerk)
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Apostolische geloofsbelijdenis ( gelezen)
Zingen: Lvk Gz 444: 1,2,3 ( Grote God wij loven U)
Zegen
Gezongen Amen 

diensten 28 juli 2019
9.30 uur br Henk Fioole
19.00 uur br Albert Keddeman samen met de GKV

 

 

 

 

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem