Dineke over via&via op een zondag

Op weg naar de kerk
kruis ik de

In de kerk
proeven we via brood en wijn
hoe genadig God is:
Jezus, Zijn zoon, kwam naar de aarde
stierf voor onze zonden
stond op uit de dood
geeft ons leven
nu en tot in eeuwigheid.

Met een danklied op mijn lippen
ga ik via de

weer naar huis.

Dineke

Vorige keer ging het over: https://www.kruiskerk-arnhem.nl/dineke-over-een-experiment/

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem