Geven

Geven aan de collecten kan via de Kruiskerk App, via dit formulier of via de collectezakken in de diensten. 

Voor inkomsten is onze gemeente afhankelijk van giften. Gemeenteleden dragen bij met een Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB).
Er zijn in de zondagochtenddienst drie collecten. Twee collecten voor bestemde doelen, meestal buiten onze gemeente, en één voor de kerk.

Donaties zijn altijd van harte welkom!

Onze kerk heeft een ANBI status.

 

 

€