Nieuws

Uitnodiging infoavond Stichting Gave

Lieve Kruiskerkers, Gevlucht, gezien, geliefd…ook hier in Arnhem komen wij in aanraking met mensen die vanwege allerlei omstandigheden – oorlog, honger, vervolging – hier in Nederland een veilige plek zoeken en asiel aanvragen. Mensen, die zich nog steeds in een moeilijke situatie bevinden en die, net als wij, ernaar verlangen om gezien te worden en zich geborgenheid te weten.