Komende diensten

Aanvang 10.00 uur | Voorganger: ds. Marco de Best | Ouderling van dienst: Henk van den Broek |

Aansluitend aan de dienst is de presentatie van de ‘Visie 2023-2026’ door de kerkraad aan de hele gemeente, gevolgd door een gezamenlijke lunch.

Liturgie bij de dienst op 26 maart 2023

Welkomstwoord en mededelingen 
Zingen: ‘Groot is Uw trouw o Heer  
Stil gebed en votum en groet 
Zingen: ‘Breng ons samen'
Zingen: ‘U die mij geschapen hebt’ 
Gebed  
“Doe je mee?” door de voorzitter, Jan Willem Overwater 
Kindermoment en Kinderlied  

Prioriteit 1:
Mini overdenking door Marco de Best
 “Muziek in de erdienst” door Wouter Vink 
Zingen: ‘Aan Uw voeten Heer Opwekking  

Prioriteit 2:
Mini overdenking door Marco de Best
“Bredere ontmoeting op zondag” door Taco Postuma 
Zingen: 'Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen' 

Prioriteit 3
Mini overdenking door Marco de Best 
Zingen: 'Neem mijn stem, opdat mijn lied'  

Prioriteit 4:
Filmpje betrokkenheidsonderzoek door Hans Nieuwenweg 

Prioriteit 5:
Mini overdenking  door Marco de Best
“Betrokken jongeren” door Paulien Brouwer 

Gebed en voorbede 
Collecte 
Zingen: 'Houd vol' 
Zegen 
Zingen: 'De Here zegent jou' 

Collecten:
1e collecte: Landelijke afdracht evangelisatie
2e collecte: Kerk
3e collecte: International Justice Mission

Wil je geven, klik dan op het €-teken in de Kruiskerk app of scan de QR-code tijdens de dienst.

Kijk voor volgende diensten op de Agenda.