Komende diensten

Eerste Adventszondag | Aanvang: 10.00 uur | Voorganger: ds. Marco de Best | Ouderling van dienst: Frank Vierdag |
Viering Heilig Avondmaal

Liturgie bij de dienst op 3 december

Welkom en mededelingen
Stil gebed en votum en groet
Aansteken van de 1e adventskaars
Zingen: “Nu daagt het in het Oosten” 
Zingen: “Hef je hoofd omhoog”
Gebed 
Moment met de kinderen 
Zingen: “Als je veel van iemand houdt” 
Kinderen gaan aansluitend naar de Kinderverteldienst
Schriftlezing Joz. 2: 1 t/m 18 en Joz. 6: 25 en Hebr. 11: 31   
Zingen: "Boven al wat blinkt in eer"
Verkondiging
Zingen: “Heer U bent mijn leven”  
Viering van het Heilig Avondmaal 
- De betekenis van het avondmaal 
- Gebed 
- Delen van brood en wijn 
Tijdens de maaltijd zingen we: 
- “Hij kwam bij ons” 
- "Loof de Koning, heel mijn wezen"
- "U, Vader, U zij lof"
Gebed 
Collecte
Slotzang: “Jezus, hoop van de volken” 
Zegen  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Collecten:
1e collecte: Deputaatschap diaconaat
2e collecte: Kerk
3e collecte: International Justice Mission
Wil je geven, klik dan op het €-teken in de Kruiskerk app of scan de QR-code tijdens de dienst.

Kijk voor volgende diensten op de Agenda.