Komende diensten

2e Advent | Zondag 4 december 2022 | Aanvang 10.00 uur |
Voorganger ds. Marco de Best | Ouderling van dienst Jan Willem Overwater |
In deze dienst zal het Heilig Avondmaal gevierd worden

Liturgie 

Welkom en mededelingen  

Stil gebed en votum en groet  

Aansteken 2e adventskaars (en gedichtje door Adam en Febe van Dijk)   

Zingen: “Nu daagt het in het oosten”  

Het Dubbelkwartet zingt:  “How beautiful upon the mountains” (John Stainer)   

Gebed  

Moment met/voor de kinderen: Maria wacht op de komst van Jezus  (moment door Lisette de Hoop)   

Zingen: Advents project lied  

Kinderen gaan naar de verteldienst  

Bijbellezing: Luc. 1:26 t/m 56   

Verkondiging  

Zingen: “Mijn ziel verheft Gods eer” 

Inleiding op het avondmaal  

Gebed  

Wij belijden ons geloof  

Delen van brood en wijn  

Tijdens de maaltijd zingen:  

- “Alle roem is uitgesloten” 

- “Zing een nieuw lied voor God de Here"  

- “Genade, zo oneindig groot”  

Dankgebed en voorbede  

Collecte  

Slotlied Dubbelkwartet zingt het zegenlied “May the road rise to meet you” (Lori True)   

Zegen met gezamenlijk gezongen ”Amen”  


Collectes: 
1e collecte: Theologische Universiteit/ NGP
2e collecte: Kerk
3e collecte: Justice and Care


Wil je geven, klik hier

Kijk voor volgende diensten op de Agenda.