Ds. Taco Postuma

Als relatief jonge dominee heb je vaak heel wat uit te leggen als je vertelt wat voor werk je doet. Ik snap dat wel een beetje. Zelf heb ik ook lang gedacht dat ik heel iets anders zou gaan doen.

Ds. Taco Postuma

Inmiddels ben ik alweer een aantal jaren gemeentepredikant, sinds 2017 in Arnhem. Ik ben er dankbaar voor. Want het is prachtig om je door God geroepen te weten tot dit werk.
En daar gaat dan natuurlijk nog dit aan vooraf: het is geweldig in Jezus te mogen geloven en je geliefd te weten door God, en dan mee te maken dat je ingeschakeld wordt voor werk in zijn gemeente.

In het predikantswerk is het vooral de combinatie van bezinning en actie die me aantrekt. Ik vind het heerlijk om in de bijbel te studeren. Dat zul je merken in mijn preken, tijdens de catechisatie en op leerhuisavonden. Ook geniet ik er in toenemende mate van om me te bezinnen op de vragen van deze tijd. En dan is het voor mij ook gewoon fijn om daarmee wat te doen:  op bezoek gaan, lessen geven, boeiende discussies voeren, bijdragen aan bezinning tijdens de vergaderingen om maar eens wat te noemen. Ik voel me bevoorrecht van dit soort dingen werk te mogen maken. Het is nog spannender, uitdagender en prikkelender dan ik van te voren had ingeschat.

Ik heb het talent om van veel dingen te kunnen genieten. Vroeger heb ik veel tijd kunnen besteden aan reizen, sporten (tennis en voetbal), zingen (klassiek) en vriendschappen. Tegenwoordig geniet ik naast mijn werk vooral van de mooie herinneringen die ik samen met mijn vrouw Marieke probeer te creëren in ons gezin. Met onze vier jonge kinderen gaan we graag naar het bos, gaan we met plezier naar de dierentuin, steken we geregeld de bbq aan, lezen we de mooiste kinderboeken en gaan we graag op vakantie. Gelukkig kom ik ook nog wel aan toe om zo nu en dan zelf een boek te lezen, de sportschool te bezoeken en te genieten van ontmoetingen met hechte vrienden.

Wat de meesten niet weten is dat ik tijdens mijn studie theologie in Apeldoorn een uitstapje heb gemaakt naar de verzekeringswereld. In een ‘uit de hand gelopen bijbaan’ bij een grote verzekeraar heb ik met veel plezier kunnen leren hoe het er in het gewone leven aan toe kan gaan. Ik maak nog vaak dankbaar gebruik van de ervaringen die ik toen heb opgedaan.

Als iemand die met overtuiging geworteld is in de gereformeerde traditie, en die tegelijkertijd ook nieuwsgierig openstaat voor dat wat er vanuit andere tradities tot ons komt, behoort voor mij het voorbereiden van en voorgaan in de kerkdiensten tot de grootste parels van het predikantswerk. De kerkdienst is een belangrijke de plek waar we God kunnen ontmoeten en eren. En vanuit de ontmoeting met God ontvangen we weer inspiratie om om te zien naar elkaar en naar anderen. Van deze beiden dingen word ik heel enthousiast. Sterker: daar doe ik het voor!

Ik ben bereikbaar via het e-mailadres: postuma@kruiskerk-arnhem.nl
Telefoon: 06-15023840