Geven

Voor inkomsten is onze gemeente afhankelijk van giften. Gemeenteleden dragen bij met een Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB).
In de diensten wordt gecollecteerd. Er zijn in de zondagochtenddienst drie collecten. Twee collecten voor doelen buiten onze gemeente, een voor de kerk.

Geven aan de collectes kan via onderstaande link en tijdens de diensten via de collectezakken. 

Donaties zijn altijd van harte welkom.

Onze kerk heeft een ANBI status.