Jeugd

Een jonge gemeente

De Kruiskerkgemeente is gezegend met veel jeugd. Van kinderoppas tot Youth Alpha, voor elke doelgroep is er passend aanbod.

Het is niet vanzelfsprekend om te geloven in God. Als gemeente met veel kinderen en jongeren zien we het als een mooie opdracht en uitdaging om te zorgen dat ook zij zich welkom voelen. We willen hen een veilige en inspirerende omgeving bieden waar zij zowel op zondag als doordeweeks, horen en leren over de God van de Bijbel die van hen houdt en ervaren wat in Hem geloven betekent. In alles tellen zij als volwaardig lid in de gemeente mee.

Faith, Family & Fun magazine
alles over seizoen 2022-2023

Cluster Jeugd dat verantwoordelijk is voor kinderen en jongeren in de Kruiskerk tussen 0 en 23 jaar heeft het jeugdwerk als volgt georganiseerd:

 

0-ca. 3 jaar: Oppasdienst

Voor de kleinsten
Iedere zondag is er in de morgendienst kinderoppas. De oppas is er voor de kinderen van 0 t/m 2 jaar. Er is een aparte ruimte waar de allerkleinste kunnen slapen. Ook is er tijdens de oppas een moment waarbij de kinderen met elkaar wat eten en drinken. Een grote groep vrijwilligers zet zich met veel liefde en plezier elke zondag in voor de allerkleinsten van de Kruiskerk.

Contact
kinderoppas@kruiskerk-arnhem.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca. 3- 12 jaar Verteldienst

Voor de kinderen in de peuter- en basisschoolleeftijd
Tijdens de ochtenddiensten is er verteldienst voor de peuters en alle kinderen in de basisschoolleeftijd. Bij aanvang van de dienst kunnen de kinderen gewoon bij hun ouders in de kerkzaal gaan zitten. Vrij vroeg in de dienst wordt het kinderlied gezongen. Daarna mogen alle kinderen naar hun vertelgroep gaan.

Verschillende groepen

 • Peuterverteldienst (wanneer een kind hier aan toe is, meestal rond 3 jaar), in de huiskamer van het kerkhuis, iedere week.
 • Groep A1 (basisschool groep 1, iedere week.
 • Groep A2 (basisschool groep 2), iedere week.
 • Groep B (basisschool groep 3 en 4), iedere week.
 • Groep C (basisschool groep 5 en 6), eens per twee weken.
 • Groep D (basisschool groep 7 en 8), eens per twee weken.

Leiding
Doorgaans zijn van elke groep tussen de 10 en 25 kinderen aanwezig. Onder leiding van een volwassene die belijdenis heeft gedaan, geholpen door een assistent, gaan ze in hun eigen groep aan de slag. Aan het eind van de dienst, tijdens de collecte, komen de kinderen terug naar de kerkzaal.

Doel
Het doel van de verteldiensten is tweeledig. We willen de kinderen op hun eigen niveau kennis laten maken met de Bijbel. En we willen stimuleren dat de kinderen een relatie met elkaar opbouwen: zien en gezien worden.

Methode
Bij de verteldiensten gebruiken we de methode Bijbel Basics. Op het niveau van de kinderen wordt een Bijbelverhaal verteld en een verwerking erbij gedaan. In de verwerking van de verhalen worden de kinderen aangemoedigd om vragen te stellen, dingen te herhalen of uit te leggen. Ook zingen en bidden we samen.
De oudste kinderen van groep D hebben een eigen methode waarmee ze alle Bijbelboeken doornemen; met hen gaan we ook Bijbelkennis oefenen en ze uitdagen in hun leergierigheid.

 Contact
Voor vragen over de verteldiensten kun je terecht bij de stuurgroep verteldiensten: kvd@kruiskerk-arnhem.nl

 

12- 23 jaar Faith, Family & Fun

Faith: Als eerste vinden we het belangrijk dat jongeren in de Kruiskerk op hun eigen manier en tempo de God van de Bijbel kunnen leren kennen. Tijdens Faith-avonden leren ze alles wat ze nog niet weten over de Bijbel en geloven in God, Jezus, de Heilige Geest en hebben ze ruimte om al hun vragen te stellen.

 • Voor jongeren van 12-18 jaar is er om de week op dinsdag Faith! van 19.15 – 20.30 uur in het Kruispunt waar ze samen met leeftijdsgenoten aan de slag gaan onder leiding van vier catecheten.
 • Jongeren vanaf ca. 18 jaar die niet meer naar de gewone ‘catechese’ gaan, kunnen zowel doordeweeks als in het weekend samen met leeftijdsgenoten bezig blijven met hun geloof. Op dinsdagavond zijn er Faith! avonden onder leiding van één van de predikanten. Dit was voorheen de verdiepingsgroep. Deze groep is voor iedereen toegankelijk die zich serieus wil verdiepen in de Bijbel en wil ontdekken wat het geloof voor hem/haar persoonlijk betekent. Halverwege het seizoen polst de predikant wie overweegt om belijdenis te doen. Met hen gaat hij vervolgens op een aantal extra avonden nog verder de diepte in.

Family: In de Kruiskerk houden we van gezelligheid! Samen eten, bijkletsen, met elkaar meeleven, een spelletje doen, discussiëren, kortom: alles wat jongeren thuis met hun familie ook doen. En dat is helemaal geen gekke gedachte, want als leden van de Kruiskerk zijn we ook familie van elkaar.

 • Voor jongeren van 12-18 jaar wisselen we elke twee faith-avonden op dinsdag af met een family-avond. Dit zijn avonden waarop we samen eten, een (leerzaam) spel doen, een interessante spreker of gemeentelid uitnodigen of samen een kerkdienst voorbereiden. De family-avonden starten om 18.30 uur met eten en duren tot 20.30 uur.
 • Jongeren vanaf ca. 18 jaar kunnen op twee momenten in het weekend deelnemen aan family-bijeenkomsten, die we ook wel studentenkringen noemen. De jongeren geven zelf vorm en inhoud aan deze bijeenkomsten, afhankelijk van hun behoeften (bijbelstudie of maatschappelijke thema’s, frequentie en moment van samenkomen. De twee kringen worden gecoacht door ervaren gemeenteleden.

Fun: Natuurlijk is er ruimte in de jaaragenda voor fun en ontspanning. Dat kan een sportieve activiteit zijn, of een creatieve/muzikale of (voor de ouderen) een gezellige borrel.

 • Voor jongeren van 12-18 jaar organiseren we gedurende het jaar twee uitjes plus een kamp
 • Voor jongeren van 18-23 jaar zijn er vijf momenten voor ontmoeting in het weekend. Deze momenten zijn ook bedoeld voor jongeren die elders op kamers wonen, daar hun leven opbouwen maar die ook contacten willen houden met hun ‘oude’ vrienden uit de kerk.

Faith-Family-Fun zondagen: op drie momenten in het jaar organiseren we een Faith-Family-Fun zondag voor alle jongeren tussen 12 en 23 jaar. Dit zijn bijeenkomsten/vieringen die voor en door de jongeren zelf worden voorbereid.

 
Jongerenpastoraat

Naast het zondagse gemeenteleven worden er ook diverse jeugdactiviteiten georganiseerd. Net als bij het kringenwerk zijn deze jeugdactiviteiten een plek om te bouwen aan onderlinge relaties. Plekken om samen te zoeken naar wie God voor ons wil zijn, vragen te stellen, te twijfelen en te geloven.

Maar soms zijn er situaties waarin het goed is om 1-op-1 met iemand te praten om zo moeite en zorgen te delen. Het Jongerenteam wil er voor jongeren zijn die eens met iemand willen praten! Een luisterend oor voor een jongere zijn.

Het is goed om je leven met elkaar te delen en kwetsbaar te zijn. Zoek ons dus op als je eens (gezellig) wilt kletsen of over iets dieper wilt doorpraten!

OPROEP! In de Kruiskerk zijn alleen al 50 jongeren in de leeftijd van 12-17 en 90 jongeren in de leeftijd van 18-23 jaar. Graag willen we ieder van hen het gevoel geven dat zij gezien en gewaardeerd worden. Dit is vanzelfsprekend al een taak van iedereen die actief is in het jeugdwerk, bijvoorbeeld als catecheet of gespreksleider. Maar om dit nog beter te borgen, zoeken we nog 4 gemeenteleden met een warm hart voor de jeugd die samen met ons een goed contact tot stand wil brengen en onderhouden met een aan hen toegewezen groep van ca. 12 jongeren. Bijvoorbeeld door een kaart of een appje sturen bij een speciale gelegenheid, een praatje te maken bij het koffiedrinken en informeren naar hun studieplannen etc. Meedoen met de jeugdactiviteiten mag (om de jongeren te leren kennen) maar is geen vereiste. Meer weten? Bel of mail naar Wouter Vink of Pauline Brouwer.

Het Jongerenteam is samengesteld uit de volgende mensen:

Pauline Brouwer (jeugdouderling)
Wouter Vink (jeugdouderling)

jongerenteam@kruiskerk-arnhem.nl

 
Jeugddiaconaat

Dit is een belangrijk onderdeel in ons jeugdwerk. Ons streven is om tweejaarlijks een diaconale reis te organiseren om iets te betekenen voor mensen in de knel. Jeugddiaconaat heeft als doel jongeren te laten ontdekken hoe je leven meer betekenis krijgt door inzet voor anderen. Daarnaast richt het zich op diaconale zorg voor jongeren met problemen. Kortom: diaconaat door en voor jongeren.                                                                                               

Contactpersoon: (vacature) 

jeugddiaken@kruiskerk-arnhem.nl

 
Youth Alpha

De Youth Alpha is een basiscursus over het christelijke geloof waarbij jongeren op een laagdrempelige en eigentijdse manier worden uitgedaagd om in 10 avonden en een weekend na te denken over hun leven en geloven in God. Het is kort, krachtig en altijd heel gezellig! Elke avond is er een maaltijd, muziek, een inspirerende spreker en een gesprek in kleine groepjes. De leeftijd is vanaf 14-15 jaar.

Eens per 2 jaar willen we als Kruiskerk de jongeren de gelegenheid bieden om mee te doen met een interkerkelijke Youth Alpha.

Wil je weten of er binnenkort een Youth Alpha start? Informeer dan even bij Cluster Jeugd!

clusterjeugd@kruiskerk-arnhem.nl