Wie zijn wij?

De Kruiskerk is een levendige  gemeente waar mensen omzien naar elkaar en samen groeien in geloof. Maar dat doen we niet alleen voor onszelf. We willen ook een kerk zijn voor onze omgeving. We hebben een missie om met alle creativiteit en passie te vertellen over de liefde van Jezus. In woorden en zeker ook in daden. Daarom bekommeren we ons om de mensen om ons heen. We willen uitnodigend zijn op zondag in onze diensten, maar ook door de week.

De Kruiskerk is een samenwerkingsgemeente van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk. Een gemeente voor mensen van nu, met vragen van deze tijd. Als kerkgemeenschap voortgekomen uit de gereformeerde traditie, zoeken we naar samenwerking met andere kerken waar dat mogelijk is. Medio 2023 zullen de kerkverbanden van de Nederlands Gereformeerde kerk en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt samengaan als Nederlandse Gereformeerde kerk.

De Kruiskerk is een gemeente van kringen. Naast de wekelijkse kerkdiensten komen we als gemeenteleden samen in kringen. In de kringen staan de zogeheten 4 G’s centraal: gemeenschap, geloofsopbouw, gebed en getuigenis. Ieder lid is automatisch ingedeeld in een wijkkring. En verder  is er keus uit een keur aan kringen, georiënteerd op bijvoorbeeld leeftijd, interesse of regio. Wil je meer weten over de kringen: klik hier

Geschiedenis
De samenwerking van bovengenoemde gemeenten is in de jaren ‘80 van de vorige eeuw ontstaan en heeft erin geresulteerd dat in 1995 een samenwerkingsovereenkomst is gesloten. Sinds die tijd fungeren beide gemeenten als één gemeente. Wel is elk van de beide gemeenten verbonden gebleven aan het eigen landelijk kerkverband. De gemeente telt nu ongeveer 900 leden.