Wat geloven wij?

Wij geloven in God de Vader, die hemel en aarde gemaakt heeft, in zijn Zoon, Jezus Christus, als redder van de wereld, en in de Heilige Geest, die ons leidt en ondersteunt. Wij streven naar een leven dicht bij God, in dienst van Hem, waarin we in liefde omzien naar elkaar.

Onze kern
De kern van waaruit we leven bevat drie richtingen: omgang met God, gemeenschap met elkaar, dienst aan de wereld. Om daaraan gestalte te geven, willen we bezig zijn met vieren, leren, dienen en getuigen.

Waar we voor staan
We staan als gelovige gemeenschap voor openheid, gastvrijheid, veelzijdigheid en respect. We zijn mensen van nu, met vragen van deze tijd. We zijn een gemeente met leden uit alle lagen van de bevolking en van alle leeftijden. Ruim een derde deel van de 900 leden zijn kinderen en jongeren. Voor hen hebben we dan ook veel aandacht.
Ook zijn wij betrokken op de wereld om ons heen. Dichtbij in onze buurt Malburgen, door allerlei activiteiten; én ver weg, doormiddel van ondersteuning, gebed en aandacht voor zending en buitenlandse projecten.
We zijn dankbaar voor de schepping waarin we mogen leven, die ons gegeven is, en willen streven naar recht doen aan alles wat we daarin uit Gods hand ontvangen.
Zo willen we ons geloof handen en voeten geven en bouwen we mee aan Zijn koninkrijk.