Met hart en ziel – geloofsgesprek

‘Met hart en ziel’ – Gespreksvragen voor een geloofsgesprek

                              ‘ Met hart en ziel … geloven in God’

Gespreksvragen bij de preek over Jozua 24, 15b

 1. Jozua en het volk Israël blijken een diep verlangen te kennen om God te dienen.
  Kun je iets vertellen over jouw geloofsweg? Zijn er momenten in je leven aan te wijzen waarop je dat ook gekend hebt? Zijn er momenten geweest dat dat minder was? Hoe is dat nu?
   
 1. Het enthousiasme om God te dienen blijkt in Jozua 24 alles te maken te hebben met wie God is: ‘liefdevol/genadig’ en ‘trouw’ (zie Jozua’s preek in vers 2-13). Vandaag de dag zien wij God het meest duidelijk in zijn Zoon Jezus Christus. Kun je vertellen wie Hij voor je is? Maakt jou dat ook dankbaar en enthousiast om God te dienen? 
 2. Het verlangen om God te dienen is werk van Gods Geest. De Heilige Geest kan via ‘het Woord van God’ ons diep van binnen overtuigen van Gods liefde voor ons, waardoor we de Heer willen dienen. Het woord van God komt op verschillende manieren naar ons toe. Hét Woord van God is Jezus; hij komt tot ons via de bijbel (woord van God) en de verkondiging in de kerk (kan woord van God worden). Welke rol speelt de bijbel in jullie gezin? Hoe bevalt dat? Waar zijn jullie dankbaar voor en waarin zou je wel willen groeien?
  En hoe beleven jullie de kerkdienst? Geloof je dat God daar tot je kan spreken? Wat betekent dat voor de houding waarmee je naar de kerk komt?
   
 1. God dienen raakt niet een stukje maar het hele leven. Het gaat uiteindelijk om wat er leeft in je hart. Kun je aan elkaar voorbeelden geven van wat het voor jou betekent om God te dienen? Waaraan kan een ander zien dat jij dat verlangen kent? Zijn er ook momenten of terreinen waarop je dat lastiger vindt? 
 1. Over welke dingen/thema’s zou je heel graag een concreet advies krijgen als het gaat om het ‘met hart en ziel’ dienen van God. Misschien wel omdat je God wel wilt dienen maar soms niet goed weet hoe je dat moet doen. Kun je elkaar helpen om hier een antwoord op te vinden? 
 1. Gelovigen zullen zo nu en dan ontdekken dat ze de Heer misschien wel willen dienen, maar soms ook gewoon tegenvallen. Zo zou het ook gaan met het volk Israël nadat ze gesetteld zijn in het beloofde land. Op catechisatie hebben we laatst gesproken over de betekenis van de heilige Doop: de Doop betekent dat God belooft altijd zijn hand naar ons uitgestrekt te houden om zij vriendschap aan te bieden. Heeft de doop (en een bediening van de doop in de kerkdienst) als blijvend-geldige-belofte-van-God-voor jou, betekenis in jouw leven? Zo nee: waarom eigenlijk niet. Zo ja: hoe dan? 
 1. De Heer dienen begint vaak met gebed of hij je dat wil leren. Is het een idee om dit gesprek af te ronden door uit te spreken waar je de ander dankbaar voor bent naar aanleiding van dit gesprek? En is het dan ook passend om daarna met elkaar God daar voor te danken? Wat zouden jullie hem dan willen vragen in dat gebed?

 

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem