Het hoogste lied

In de week van Pesach

            eerst Witte Donderdag

viering van het Heilig Avondmaal

            in een lege kerkzaal.

Daarna de lofzang op de melodie

            van het Evangelie.

 

Op Goede Vrijdag naar Getsémané

            neemt Hij zijn discipelen mee

            en zegt: “Bidt en waakt

            dat ge niet in verzoeking raakt!”

            Allééngaand de weg van belediging

            en ontluistering naar kruisiging.

 

Pas na Stille Zaterdag,

            plotseling een donderslag

            en vanuit de bliksem

            klinkt een luide stem:

            “Hij is hier niet!!!”

            het bekende paaslied:

“De Heer is waarlijk opgestaan!”

 

                                   SenioRiet

nieuws
 • nieuws


 • nieuwsbrief nummer 2021-10
 • Het hoogste lied
 • een kerk, wat is dat?

  Wat is een kerk eigenlijk?
  Wat geloven mensen daar?
  Vind de antwoorden hier!

  alpha-cursus

  Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
  Alpha, het raakt je hart!

  komende diensten

  Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

  in kerkelijke kringen

  Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
  Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

  Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

  De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl
  Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
  Kruiskerk Arnhem

  Kruiskerk Arnhem