Impressie Open Kerkochtend

Impressie van een Open Kerkochtend in augustus.

In de tuin staan de stoelen 1,5 meter van elkaar en op de tafel staat de koffie en de cake te wachten.

Klokslag 10.30 lopen de eerste drie gasten binnen via de ingang van het Rien Vrijhofplein.

Handen wassen, naam noteren en gauw een lekkere stoel zoeken.

Ben heeft al veel voorbereidend werk gedaan en gastvrouw Janny en gastheer Robert schenken de koffie en beginnen een praatje.

De mensen willen graag praten over de Coronacrisis en wat het met hen doet, de meningen zijn trouwens  erg divers…

Ook worden er grappen met elkaar gemaakt en wordt er veel gelachen.

Ondertussen komen er steeds meer mensen,  we mogen op deze ochtend wel 15 gasten verwelkomen en dat laat zeker zien dat er behoefte is aan deze plek.

Jacob is gearriveerd en gaat achter het orgel zitten en speelt  enthousiast een aantal liederen.

Met een groepje mensen gaan we naar binnen, er wordt een kaarsje aangestoken en door sommigen wordt er gebeden.

Iemand in de rolstoel geeft verzoeknummers op geeft en vraagt; “ kan er niet een keer per kwartaal een orgelconcert worden gegeven voor mensen uit de buurt”? ( en….kan dat?)

Een dame met kleurige gewaden en veel sieraden wil graag het Taizélied: Als alles duister is , horen!

 Een grote meneer, hij woont bij het RIBW pinkt na het spelen een traantje weg…

Een jonge jongen die zomaar binnenkomt en vragen stelt zoals: waarom is er eigenlijk een orgel in een kerk en wanneer in de geschiedenis  is dat begonnen?

Amazing Grace wordt  gespeeld maar dat lied wordt beter herkend als Mieke Telkamp Waarheen leidt de weg.

Psalm 42 is de hekkensluiter, de zin ”wanneer zal ik U weer loven, juichend staan in Uw voorhoven…… heeft een diepere betekenis, ja, wanneer zullen we als gemeente en gasten weer samen uit volle borst kunnen zingen……

Ik zie er in elk geval verlangend naar uit!

Om 12.30 gaan de mensen weer naar huis en zijn er veel gesprekjes gevoerd, 4 kannen koffie op en de cake is verdwenen als sneeuw voor de zon!

Wat mooi dat we in deze moeilijke zomermaanden 3 x per week ons kerkgebouw konden openstellen en dat zoveel gemeenteleden enthousiast hebben meegeholpen.

Het is tot zegen van iedereen, bezoekers en medewerkers want zo werkt dat.

Als alles donker wordt ontsteek dan het lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft!

Hanneke Petri

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem