Komt nu met gezang

“Komt nu met zang”

 

Door minder besmettingen

meer versoepelingen

kan in de godsdienstoefeningen

de gemeente mondjesmaat zingen.

 

“Samen in de naam van Jezus”

de strijd aanbinden tegen het virus

al is het maar met één couplet

van een lied of dankgebed.

 

“O God van hemel, zee en aard

Gij zijt ons loflied eeuwig waard,

o liefde, nooit geëvenaard:

Gij gaaft het al!”

 

            Supergaaf!

 

                        SenioRiet

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem