kringen

Of, beter gezegd, de Kruiskerk is een gemeente van kringen.

Wat betekent dat?
Dat betekent dat de kringen de basis zijn van hoe de gemeente is georganiseerd. Langs deze weg ontmoeten wij elkaar en leven met elkaar mee. Er zijn ‘Interessekringen’ en ‘Wijkringen’.

Interessekringen
De ‘Interessekringen’ zijn gebaseerd op een gedeelde interesse. Bijvoorbeeld fotografie, wandelen, bijbelstudie of kunst, om maar wat te noemen.

Niet iedereen kiest voor een interessekring. De redenen hiervoor zijn legio, maar het betekent dat we hen missen in ontmoetingen, missen om mee te leven en om te delen in vreugde. Dat is erg jammer. Of mogen we zelfs zeggen: onwenselijk? Want als leden van een gemeente van Christus dragen we zorg voor elkaar.

Wijkkringen
De wijkkringen zijn gebaseerd en samengesteld op basis van het adres waar iemand woont. Iedereen, elk lid van de Kruiskerk is daardoor automatisch lid van de wijkkring. U/jij dus ook! Een wijkkring stopt niet, je woont immers bij elkaar in de buurt? Alleen daardoor al biedt de wijkkring een stabiele basis voor het naar elkaar omzien. Onderlinge contacten komen naast de bijeenkomsten van de kring en in de kerk, gemakkelijker tot stand door spontane ontmoetingen in de wijk. Nieuwe leden zullen zich daardoor sneller ‘thuis’ voelen in de Kruiskerk. Degene die minder regelmatig (of zelfs niet) een dienst bezoeken of anders betrokken zijn bij de gemeente, hebben zo de mogelijkheid om zich verbonden te weten met de Kruiskerk.

Doordat een wijkkring verschillende activiteiten kan ontwikkelen, is er een grotere kans dat er een activiteit is waar iemand uit de wijk graag naar toe komt. De wijkkringen hebben de mogelijkheid om zelf te ontdekken wat past bij de leden. Zij kunnen bijvoorbeeld 6x per jaar passende activiteiten organiseren zoals een zomerse barbecue, een Nieuwjaarsreceptie of een presentatie over een actueel (geloofs)onderwerp waarna in groepjes daarover doorgesproken kan worden.

Het ontmoeten en omzien naar elkaar zijn belangrijke pijlers voor de wijkkringen. Dit zonder dat aan de 4G’s (van geloven, gesprek, gebed, gemeenschap) voorbij wordt gegaan.

Sommige wijkkringen zijn groot. Het is mogelijk dat binnen die wijkkringen andere kringen ontstaan. Bijvoorbeeld als mensen het fijn vinden om elkaar vaker te ontmoeten.

Kringleiders
Elke kring heeft een kringleider nodig, ook de wijkkringen. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor de leden, maar ook voor het cluster Kringen en de Pastorale Raad. De kringleider stimuleert dat er naar iedereen wordt omgezien. Dat hoeft de kringleider niet persé persoonlijk te doen, alle kringleden dragen hun steentje bij. Hij of zij hoeft ook niet zelf alle bijeenkomsten te organiseren en die te leiden. Dat kan ook iemand uit de kring doen die bijvoorbeeld organisatorisch handig is, maar de kringleider houdt wel het overzicht.

Om kringleiders te helpen bij hun taak is er vier keer per jaar een kringleidersavond, georganiseerd door het cluster Kringen. Er wordt dan een specifiek onderwerp besproken en er vindt intervisie plaats in vaste groepjes. Die wordt geleid door een Ouderling of Diaken. Kringleiders kunnen altijd terugvallen op hun intervisieleider en op de ouderlingen en diaken met de speciale taak ‘Kringen’.

Alle vragen en opmerkingen mag u/je delen met kringen@kruiskerk-arnhem.nl

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 10.00 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem