kringen

Een gemeente van kringen
Sinds enkele jaren is de Kruiskerk een gemeente van kringen. Het is een bewuste keus geweest. Niet alleen ingegeven door de groei van het aantal leden, maar ook vanuit onze visie op ieders verantwoordelijkheid in de gemeente. We willen een gemeente zijn waarin ieder zijn gaven inzet ten dienste van de ander.

Onze visie is dat via het kringenwerk het voor iedereen mogelijk is deze verantwoordelijkheid voor elkaar invulling te geven. De manier waarop dat kan hebben we gekoppeld aan vier woorden: geloof, gebed, gemeenschap en getuigenis. De vier G’s. In elke kring vormen de vier G’s de leidraad.

We vinden het belangrijk dat alle gemeenteleden deelnemen aan een kring. Daarom zijn er ook verschillende soorten kringen:

  • Buurtkringen voor gemeenteleden die dicht bij elkaar wonen;
  • Interessekringen voor hen die het fijn vinden om over een bepaald thema met elkaar te praten;
  • Er zijn praatkringen en doekringen;
  • Sommige kringen komen overdag bij elkaar; andere ’s avonds;
  • Sommige eens in de veertien dagen; andere eens per maand.

Zo verschillend als we mensen zijn, zo verschillend zijn ook onze kringen. Van bijbelstudiekring tot fietskring, van kerkindebuurtkring tot culinaire kring. We vinden dat er voor iedereen een kring moet zijn waar hij of zij aansluiting kan vinden.

Zo zijn we als Kruiskerk een gemeente van kringen zijn. En we hopen dat het kringenwerk eraan meewerkt dat we werkelijk een gemeente van de Heer zijn.

Voor algemene kringinformatie mail naar kringen@kruiskerk-arnhem.nl

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem