kringen

Kringen
Dit onderdeel van de website is bedoeld vóór de kringleiders en kringleden. Het materiaal van de kringleidersmap en een aantal presentaties van de toerustingsavonden is hier terug te vinden, maar ook is er de mogelijkheid om informatie te delen met andere kringen. Via het achterlaten van reacties op berichten over de 4 G’s, de lege stoel of kringactiviteiten kun je suggesties doen aan andere kringen.

Klik hieronder voor meer informatie over:

Mochten hier nog onderwerpen ontbreken, dan kun je dat aangeven bij de werkgroep Kringen: wgkringen@kruiskerk-arnhem.nl.

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem