beamermededelingen

Mededelingen zondag 31 mei 2020 eerste Pinksterdag

Voorganger:
Zondag 31 mei: Ds. Taco Postuma

Bloemengroet:
Namens de gemeente zullen er deze week bloemen worden bezorgd bij Moniek Noij en Chris Martens die op 6 juni hopen te trouwen. Ook zal br. Feenstra een boeket ontvangen.

Nieuw mailadres: digidiensten@kruiskerk-arnhem.nl
In onze huidige vieringen leveren diverse leden van de gemeente een bijdrage. Naast de schriftlezing kennen we het ‘connected-met’ en het ‘eigenlijk-moment’. Het aanleveren van de bijdrage dient bij voorkeur te gebeuren voor vrijdag 18.00 uur. Het bestand mag gemaild worden naar een nieuw emailadres: digidiensten@kruiskerk-arnhem.nl. Wilt u/ wil jij de datum en het onderdeel van de betreffende dienst in het onderwerp te noteren?

Diaconie:
Vanuit de diaconie willen we graag met gemeenteleden in contact komen die in deze tijd in moeilijkheden komen, op wat voor manier ook, zodat we daar waar mogelijk hulp kunnen bieden.
Geert Schaafsma 06 37276155
Tom Verweij 06 41974576
Harry Langenburg 06 20624852
Barbara de Goede 06 48456653
Herman Heringa 06 10539766
Nu het collecteren in de kerk niet meer mogelijk is, willen we u toch erop attent maken dat u het doel van deze week ook kan ondersteunen door een bedrag over te maken op de rekening van de diaconie van de CGK/NGK Arnhem, NL48INGB0003814748 o.v.v. van het doel (zie hieronder t/m zaterdag 6 juni) of via de Givt app. Een video hoe dit in de app kan, vindt u op de website van de kerk: https://www.kruiskerk-arnhem.nl/collecte-tijdens-de-corona-periode/

Collecten:
1e collecte: Stichting hulpaktie Doboj
Stichting Hulpaktie Doboj biedt hulp aan kinderen in de stad Doboj in Bosnië-Hercegovina, om hen een betere toekomst te bieden in een land dat door de burgeroorlog totaal ontwricht raakte. De kernactiviteit betreft het kinderhuis “Prijateljska Kuća” (Vriendelijk huis), waar max. 10-12 kinderen verblijven. Naast het kinderhuis worden er nog zo’n 20 kinderen en 12 bejaarden in de regio maandelijks financieel ondersteund (financiële adoptie). Elk voorjaar worden er zaaipakketten verspreid, en elke winter voedselpakketten, onder de allerarmsten. Hoewel de burgeroorlog al 25 jaar geleden eindigde, is de situatie in delen van Bosnië nog steeds schrijnend. Daarom is hulp en financiële steun nog steeds hard nodig. Voor meer informatie: zie de website, en www.Doboj.nl.
2e collecte: Kerk
3e collecte: Hospice Rozenheuvel

Telefonisch pastoraat:
In de pastorale raad is aan het begin van de coronacrisis besloten het individuele bezoekwerk tot het minimum te beperken. Nu we wat verder in de tijd zijn komt dat wat anders te liggen. Maar nog steeds is er tijd voor telefonisch contact. Voelt u/jij zich van harte uitgenodigd te bellen met een van onze predikanten, de jeugd- en gezinswerker of een van de diakenen. Zijn staan u graag te woord.
Ds. Taco Postuma 026-8401581 en 06-15023840
Ds. Wim Louwerse 055-3557312 en 06- 22181792
J&G-werker Anita Abbring 06-51184311

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem