Leerhuis – geloven als Abraham

LEERHUIS seizoen 2021/2022 – Kruiskerk/Koepelkerk

GELOVEN ALS ABRAHAM

Kinderen van Abraham: zo noemt de apostel Paulus de mensen uit de volkenwereld die geloven in Jezus Christus. Christenen zijn dus de Abraham-familie.

Nu vinden Joden en moslims dat zij dat ook zijn. Maar hoe zit dat dan? Wie bewaart nu werkelijk de erfenis van Abraham? Misschien wel alle drie, want het zijn toch alle drie monotheïstische godsdiensten.

Het lijkt erop dat er een strijd gaande is over de vraag wie de erfenis het beste bewaart. Om die vraag te beantwoorden kunnen we het beste bij Abraham zelf te rade gaan. Wat weten we eigenlijk van Abraham? In wie geloofde hij? En wat geloofde hij precies? En hoe beleefde hij zijn geloof? Welke levenswijze hield hij erop na? Welke mijlpalen zijn er geweest in zijn leven? Genoeg vragen voor drie avonden leerhuis.

De opzet van de avonden is als volgt: we beginnen met een kleine opdracht thuis ter voorbereiding; tijdens de bijeenkomsten zal er uitleg zijn van verschillende Bijbelgedeelten (uit Genesis vooral, maar ook uit andere Bijbelboeken); ook zal er aandacht zijn voor Joodse en moslim-opvattingen over Abraham; en zeker zijn er elke avond een paar gespreksvragen die we in groepjes bespreken.

Hopelijk daagt dit alles u en jou uit om mee te doen!

De avonden worden verzorgd door ds Rien Vrijhof.

Het zullen donderdagavonden zijn op de data: 7  en 21 oktober en 4 november.

Ze worden gehouden in de Kruiskerk, van 8 tot 10 uur (wij gaan er van uit dat dit kan onder de dan geldende corona-maatregelen).

Opgeven kan bij Aike Hilvers op het volgende emailadres: leerhuis@kruiskerk-arnhem.nl.

Telefonisch aanmelden kan ook via Aike Hilvers (026-4432002).

De kosten voor de drie avonden zijn € 5,– per persoon ter dekking van de onkosten.

 

 

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 10.00 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem