nieuws

Kerstkaarten aan bajes

De oproep voor kerstkaarten naar de gevangenen heeft toch een kleine 30 stuks opgeleverd. Met een nagift van ca 20 st. Dit is ondanks de geringe bezetting in de kerkdiensten en ook nog het ingekrompen aantal diensten een meegevallen resultaat. … Continue reading


in: nieuws

Joy to the world!

Gemeentelied Joy to the world Een lied zingen met zoveel mogelijk gemeenteleden. Wat zou dat geweldig zijn om in onze eredienst weer te kunnen doen! Helaas lukt dat al langere tijd niet en dat is iets wat ons verdrietig maakt, … Continue reading


in: nieuws

1e kerstdag-collecte voor de Soepfiets

De collecte op 1e Kerstdag is voor de Soepfiets – Leger des Heils Arnhem Iedere maandagavond, bezoeken we de daklozen in Arnhem. We delen koffie, soep en brood uit. Maar in de winter ook slaapzakken, jassen, truien, mutsen, sjaals en … Continue reading


in: nieuws

Kerst in de buurt 2020

Omdat we dit jaar geen laagdrempelige Kerstavonddienst voor de wijk kunnen houden bedachten we met de KIDB-kring iets anders. We willen toch graag dat de buurtbewoners in deze moeilijke tijden iets mee zouden kunnen krijgen van de Kerstboodschap. Joy to … Continue reading


in: nieuws

ABC-bus gaat stoppen

Beste broeders en zusters,  We willen graag een update geven over de stand van zaken rondom de ABC-bus. In mei 1990 is de SKEWA opgericht met als belangrijkste doel: het coördineren van een aantal kinderclubs met behulp van de ABC-bus. … Continue reading


in: nieuws

Hulpactie Armenië DROOM

DROOM organiseert een hulpactie voor Armenië! Bekijk hiervoor volgend filmpje:   HULPACTIE ARMENIE    KLIK HIER VOOR DE ACTIEPAGINA     Elk bedrag betekent ontzettend veel voor de bevolking van Armenië. Hulp is hard nodig en elke dag telt! 


in: nieuws

Online bingo voor vrouwen in Mozambique en Malawi

Natascha de Goey organiseert op 20 november een online-BINGO voor een goed doel:   Uitwasbaar maandverband naaien met vrouwen in Mozambique en Malawi.   Ze heeft er volgend promotiefilmpje voor gemaakt:    


in: nieuws

Schuldbelijdenis tegenover Joodse gemeenschap

Op zondag 15 november zal in veel kerken schuld worden beleden over nalatigheid van veel kerken jegens Joden in en rond de Tweede Wereldoorlog. Recent heeft de Kerkraad in het artikel ‘Uit de Kerkraad’ al aangekondigd dat wij ons hierbij … Continue reading


in: nieuws

Nieuwsbrief landelijke vergadering NGK en synode GKv

Download hier de laatstverschenen nieuwsbrief van de landelijke vergadering NGK en de synode van de GKv


in: nieuws

Verwerkingsblad voor alle gemeenteleden

“BIJBELBASICS VOOR 12+”  Inleiding Op 25 oktober 2020 hebben we in de Kruiskerk een kinderdienst met de kinderen van  4-12 jaar. De rest van de gemeente kan via de livestream thuis meekijken. De dienst zal ca. 45 minuten duren en … Continue reading


in: nieuws

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 10.00 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem