nieuws

Buurtmarkt – het kan weer!

HET KAN WEER!! Wij zijn blij dat we weer een BUURTMARKT kunnen organiseren. Zaterdag 6 november gaat de markt plaatsvinden, de bewoners van Malburgen kunnen dan voor “weinig” leuke spullen kopen. We weten uit ervaring dat de bezoekers van de … Continue reading


in: nieuws

Present

Aan Gods hand opbouwen na een spannende tijd.n Wat een zwaar jaar hebben wij gehad! Door Corona waren wij een tijd lang vooral op onszelf aangewezen. Een tijd van meer rust, maar misschien ook eenzaamheid. Je kon je niet inzetten … Continue reading


in: nieuws

Aankondiging Tafeltijd

In volgend pdf kun je lezen over de volgende ontmoeting van de Wijdekerk, op 19 september a.s. in de Koepelkerk. Bedoeld voor LHTB+ en geïnteresseerden. Aankondiging Tafeltijd 210919


in: nieuws

Startzondag – ‘Open up’

Inleiding Wat is het leuk dat je dit bericht inziet. Het betekent dat de kans aanzienlijk is dat je op de startzondag een plekje gevonden hebt om aan te haken. Misschien ga je samen met anderen de dienst bekijken. Misschien … Continue reading


in: nieuws

Start catechese

Op dinsdag 14 september a.s. starten we weer met catechese!   Catechese is: leren over God, geloof en kerk. Door informatie te krijgen, maar ook door vragen te stellen en er samen over door te praten. Als Kruiskerk vinden we … Continue reading


in: nieuws

Leerhuis – geloven als Abraham

LEERHUIS seizoen 2021/2022 – Kruiskerk/Koepelkerk GELOVEN ALS ABRAHAM Kinderen van Abraham: zo noemt de apostel Paulus de mensen uit de volkenwereld die geloven in Jezus Christus. Christenen zijn dus de Abraham-familie. Nu vinden Joden en moslims dat zij dat ook … Continue reading


in: nieuws

Startzondag 12 september – update

  Reserveer in je agenda! Startzondag 12 september Ontmoeting – koffie – lunch Na weer een bijzonder jaar hopen we dit nieuwe kerkelijke seizoen toch weer te starten met een startzondag.  Deze dag is een dag van ontmoeting en gezelligheid. Dit jaar georganiseerd … Continue reading


in: nieuws

Kerkdiensten online te bekijken

Beste gemeenteleden, Onze kerkdiensten zijn nog steeds online te bekijken of beluisteren via YouTube en Kerkomroep*, maar je krijgt er geen aparte mail voor.  *Even doorklikken naar de betreffende dienst. Klik op volgende linkjes voor de Liturgie en de Zondagse … Continue reading


in: nieuws

Collecte 22 augustus: Stichting Generatio

De 1e collecte van zondag 22 augustus is bestemd voor de Stichting Generatio, wat Reinier Sanders van harte aanbeveelt: Kinder- en Jeugdwerk heeft al jaren mijn hart. Ik heb niet voor niets 12 jaar lang binnen de kerken gewerkt als … Continue reading


in: nieuws

Zingt een nieuw lied

Zingt een nieuw lied, komt en ziet het eerste gebod: U lief  te hebben, Here God!   “Laat alle zeeën, alle landen klappen in de handen”, (psalm 98) omdat verwarring ontstaat over verandering van klimaat.   “Aarde, word bewogen beef … Continue reading


in: nieuws

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem