nieuws

Hoe werkt Givt ook al weer?

Zoals de meeste kerkgangers wel weten kan er tijdens de collecte in de Kruiskerk met Givt gegeven worden. Wat veel mensen niet blijken te weten is hóe het werkt. De diaconie heeft daarom volgend filmpje met een duidelijke uitleg gemaakt:


in: nieuws

Uw gift… het vervolg

Bent u benieuwd wat er het afgelopen jaar met uw gift is gedaan? Lees verder! In 2020 zijn er een aantal gemeenteleden geweest die zelf een collectedoel aandroegen. Vaak schreven ze er een stukje over, of maakten zelfs een filmpje. … Continue reading


in: nieuws

Eerste steen Kruiskerk 65 jaar later

Onderstaand een leuk bericht van Hanneke Petri: In 1956 werd de eerste steen voor de Kruiskerk gelegd door Anna Vinkenborg.Ze was toen 8 jaar oud en dochter van DS. Vinkenborg de predikant van de Hervormde kerk van Arnhem zuid. Laat … Continue reading


in: nieuws

30 mei collecte Aidswezen

Collecte 30 mei Project Aidswezen Zuid-Afrika De collecte voor zondag 30 mei is voor de aidswezenprojecten in Zuid-Afrika (KwaZulu Natal): onderwijs, medische zorg en hulp aan aidswezen. Door HIV/aids hebben veel kinderen hun ouders verloren. Twee van de vijf kerken … Continue reading


in: nieuws

30 mei zondag voor de vervolgde kerk

Christelijk opvoeden, wat als dat niet kan? Géén bijbelliedjes, géén kinderbijbels, niet met je kind bidden voor het slapen gaan, nooit je kind over Jezus kunnen vertellen… Doe je dat wel, dan breng je jezelf, je kinderen en je hele … Continue reading


in: nieuws

Zingeving

Zingeving   Zing, o, zing (oude berijming) : “God vaart voor het oog met gejuich omhoog ‘t schel bazuingeluid galmt God’s glorie uit!” (ps.47:2)   Uit Opwekking, (met stemverheffing) “Kom Heil’ge Geest stort op ons uw vuur! Spreek, Heer, Uw … Continue reading


in: nieuws

Christelijke Studentenvereniging

Ga jij volgend jaar studeren in een nieuwe stad? Dan is dit een bericht voor jou! Een nieuwe fase in je leven gaat binnenkort van start! Je gaat beginnen aan een nieuwe studie, je gaat een nieuw netwerk opbouwen en … Continue reading


in: nieuws

Blog Natascha de Goey

Natascha de Goey heeft op de website Wij zijn Lume een blog geschreven, die ze graag met ons deelt: Licht zijn door opnieuw kind te worden – Lume (wijzijnlume.nl)


in: nieuws

Collecte 2 mei – International Justice Mission

De eerste collecte op zondag 2 mei is bestemd voor International Justice Mission. Ons gemeentelid Ilse van Velsen gaat, samen met een paar leden van haar studentenvereniging, meedoen aan een ´mudraise´: een soort sponsorloop door de modder. De opbrengst van … Continue reading


in: nieuws

Recht doen

Recht doen   Een oprecht pelgrimslied             dat rechtens gebiedt: God is heilig en rechtvaardig staat in psalm honderddertig.   “zo Gij in ‘t recht wilt treden, o Heer, en onze ongerechtigheden             zal gadeslaan, wie zal dan bestaan?”   … Continue reading


in: nieuws

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem