Open up!

De kerk gaat weer open voor de ontmoeting met elkaar! Met ingang van 27 februari.
Tijdens de laatste persconferentie van 25 januari hebben we kunnen horen dat vanaf 25 februari het ‘normale’ leven bijna geheel kan worden opgepakt. We zien er naar uit elkaar weer te ontmoeten in een volle kerkzaal. Alle reden voor dankbaarheid! En een goed bericht dus en met name voor die broeders en zusters die het op zondagmorgen samenkomen in de kerk erg hebben gemist.
Het is dan ook weer mogelijk om na de dienst koffie te drinken met elkaar in het Kruispunt.
Gemeenteleden die het -nog- niet prettig vinden om de 1,5 m afstand los te laten kunnen dat aangeven bij de koster. Er wordt gekeken naar een oplossing daarvoor. Het is dan wel prettig dat u dan ruim op tijd komt.

Kinderen
De kinderverteldienst gaat ook weer in volle sterkte van start. Tijdens de afgelopen periode werden de kinderen voor de dienst naar het Kruispunt gebracht en kwamen ze met de leiding van de verteldienst op het podium zitten. De leiding denkt nog na over de vorm vanaf nu. De ouders worden daar voor 27 februari over geïnformeerd. Sowieso komen de kinderen vlak voor de zegen weer terug in de kerkzaal. En de kleine kinderen kunnen, tijdens de collecte, worden opgehaald uit de crèche, zodat ook zij aan het eind van de dienst de zegen meekrijgen.

Collecteren: Hoe zat het ook alweer? 
We gaan weer collecteren in de dienst met de collectezakken. We zullen in de dienst 2 rondgangen hebben. Bij de uitgang staan mandjes waarin u een gift kan geven voor het 3e collectedoel. Dit 3e collectedoel is ontstaan tijdens de Coronaperiode. Voorheen werd er in de middagdienst namelijk voor een andere doel gecollecteerd dan in de ochtenddienst. We zullen t.z.t. evalueren of we hier mee door zullen gaan. 
Daarnaast blijft nog steeds mogelijk om uw giften voor alle collecten te geven via de GIVT-app zowel in de kerk als vanuit een andere plek waar u de dienst volgt.
Als er nog vragen zijn neem dan vooral contact op met de diaconie. 

 

 

 

 

nieuws
 • nieuws


 • nieuwsbrief nummer Open up
 • Open up!
 • een kerk, wat is dat?

  Wat is een kerk eigenlijk?
  Wat geloven mensen daar?
  Vind de antwoorden hier!

  alpha-cursus

  Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
  Alpha, het raakt je hart!

  komende diensten

  Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

  in kerkelijke kringen

  Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
  Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 10.00 uur.

  Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

  De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

  Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
  Kruiskerk Arnhem

  Kruiskerk Arnhem