missie!

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden
“Missie” coördineert en inspireert de activiteiten vanuit de gemeente die direct en indirect met het aspect evangelisatie te maken hebben.

Ondersteuning voor lopende activiteiten binnen de gemeente (soms met andere gemeenten):

  • Alpha cursussen;
  • Youth Alpha cursussen;
  • Marriage Course
  • Activiteiten van Kerk-in-de-buurt werk;
  • Soepcafé
  • Kledingcafé
  • ABC-bus;
  • Kerst- en Paasactiviteiten.

Vergaderfrequentie- en locatie
Circa 4-6 per jaar in het kerkhuis of het kruispunt

Commissievoorzitter
Gezamenlijk

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 10.00 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem