financiën

Op deze pagina vindt u alle informatie met betrekking tot de financiële zaken van de Kruiskerk.

Penningmeester: A. (Annet) Peters  penningmeester@kruiskerk-arnhem.nl

Administrateur boekhouding, VVB en collectebonnen:
G. (Gert) Sluimer  penningmeester@kruiskerk-arnhem.nl

Uitgifte collectebonnen: K. (Klaas) Warmels  collectebonnen@kruiskerk-arnhem.nl

Voorzitter Cluster Beheer: A. (Aike) Hilvers cvb@kruiskerk-arnhem.nl

Bankrekeningen
NL65 RABO 0303 9773 88   CGK/NGK Arnhem

Overige bankrekeningen binnen onze gemeente
NL48 INGB 0003 8147 48    Diaconie
NL06 INGB 0009 1426 47    Evangelisatiecommissie
NL96 INGB 0002 1083 33    Zendingscommissie

ANBI gegevens
RSIN nummer 806407001

Automatisch Incasso
U kunt ervoor kiezen om uw VVB of collectebonnen automatisch te laten incasseren. Met het afgeven van een automatische incasso maakt u de betaling eenvoudig voor uzelf en de kerkelijke administratie.

Collectebonnen
Voor hen die een aangifte voor de inkomstenbelasting doen, zijn er met het oog op de aftrekbaarheid, collectebonnen ingevoerd. Het geld voor de collectebonnen dient uiterlijk voor de laatste dag van de maand te zijn gestort op de bankrekening van de kerk.
Om vergissing te voorkomen verzoeken wij u deze betaling afzonderlijk te doen van uw vaste bijdrage. Een collectebon heeft een waarde van € 1,00. Collectebonnen worden verkocht per vel van 20 stuks, dus per te bestellen vel maakt u € 20,00 (of een veelvoud daarvan) over onder vermelding van ‘Collectebonnen’.
Vanaf de eerste zondag van de maand kunnen de door de gemeenteleden aangevraagde collectebonnen worden afgehaald bij de uitgang van de kerkzaal.

Vaste vrijwillige bijdrage (VVB)
Uitgangspunt van de Kerkraad is dat de lasten gezamenlijk door de gemeenteleden naar draagkracht moeten worden gedragen. U wordt verzocht uw verantwoordelijkheid in de gezamenlijke exploitatie te onderkennen door uw bijdrage over te maken op de bankrekening van de kerk t.n.v. CGK/NGK Arnhem, te Arnhem. Een richtlijn voor de vaste vrijwillige bijdrage en een flyer over ‘Financieel bijdragen aan de Kruiskerk’ wordt aan de nieuwe leden verstrekt.

Indexatie VVB
Indien u gebruik maakt van automatische incasso en u heeft aangegeven dat op uw bijdrage inflatiecorrectie mag worden toegepast, wordt jaarlijks per 1 april van het lopende jaar deze correctie toegepast op basis van het inflatiecijfer van het voorgaande jaar. De inflatiecorrectie is per 1-4-2022  vastgesteld op 2,7% ten opzichte van 2021.

Periodieke schenking
Het is mogelijk het kerkenwerk financieel te steunen met een periodieke gift, ook wel periodieke schenking genoemd. Dit kan een fiscaal erg aantrekkelijke vorm van financieel bijdragen zijn. Hoe werkt het? In een overeenkomst legt u vast dat u het werk van de gemeente financieel steunt met een vast bedrag per jaar voor een periode van minimaal vijf jaar. Vervolgens kunt u elke euro die u op grond van de overeenkomst schenkt aan de gemeente, volledig aftrekken van uw belastbaar inkomen. U hoeft voor deze overeenkomst niet naar de notaris. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Cluster Beheer.

Documenten:

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 10.00 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem