financiën

Op deze pagina vindt u alle informatie met betrekking tot de financiële zaken van de Kruiskerk.

Penningmeester: C.P. (Christiaan) Vrijhof  penningmeester@kruiskerk-arnhem.nl

Administrateur boekhouding, VVB en collectebonnen:
M.C. (Monique) Biesheuvel  penningmeester@kruiskerk-arnhem.nl

Uitgifte collectebonnen: K. (Klaas) Warmels  collectebonnen@kruiskerk-arnhem.nl

Voorzitter Cluster van Beheer: W.J.A. (Willem Jan) Kreikamp  cvb@kruiskerk-arnhem.nl

Bankrekeningen
NL65 RABO 0303 9773 88    Penningmeester CGK/NGK Arnhem

Overige bankrekeningen binnen onze gemeente
NL48 INGB 0003 8147 48    Diaconie
NL06 INGB 0009 1426 47    Evangelisatiecommissie
NL96 INGB 0002 1083 33    Zendingscommissie

ANBI gegevens
RSIN nummer 806407001

Automatisch Incasso
U kunt ervoor kiezen om uw VVB of collectebonnen automatisch te laten incasseren. Met het afgeven van een automatische incasso maakt u de betaling eenvoudig voor uzelf en de kerkelijke administratie.

Collectebonnen
Bij ons kunnen er collectebonnen worden aangeschaft, deze zijn fiscaal aftrekbaar. Het geld dient uiterlijk voor de laatste dag van de maand te zijn gestort op één van de bankrekeningen van de kerk. Om vergissing te voorkomen verzoeken wij u deze betaling afzonderlijk te doen van uw vaste bijdrage.

Een collectebon heeft een waarde van € 1,00. Collectebonnen worden verkocht per vel van 20 stuks, dus per te bestellen vel maakt u € 20,00 (of een veelvoud daarvan) over onder vermelding van ‘Collectebonnen’.

Vanaf de eerste zondag van de maand kunnen de door de gemeenteleden aangevraagde collectebonnen worden afgehaald bij de uitgang van de kerkzaal, aan de zijde van de tafels bij de ramen.

Vaste vrijwillige bijdrage (VVB)
Uitgangspunt van de Kerkraad is dat de lasten gezamenlijk door de gemeenteleden naar draagkracht moeten worden gedragen. U wordt verzocht uw verantwoordelijkheid in de gezamenlijke exploitatie te onderkennen door uw bijdrage over te maken op één van de bankrekeningen van de kerk. Een richtlijn voor de vaste vrijwillige bijdrage staat in het document ‘Financieel bijdragen aan de Kruiskerk’.

Inflatie VVB
Indien u aangegeven heeft dat wij uw automatische incasso van de VVB jaarlijks mogen aanpassen met de inflatiecorrectie wordt de correctie hieronder weergegeven. De correctie wordt jaarlijks per 1 april van het lopende jaar toegepast op basis van het inflatiecijfer van het voorgaande jaar. De inflatie voor 1-4-2015 is vastgesteld op 0,00% ten opzicht van 2014.

Periodieke schenking
Sinds 2014 is het mogelijk om het kerkenwerk financieel te steunen met een periodieke gift, ook wel periodieke schenking genoemd. Het is een aantrekkelijke vorm van steunverlening, omdat de fiscus flink meebetaalt. Zo kunt u meer geven zonder dat het u meer kost.

Hoe werkt het? In een overeenkomst legt u vast dat u het werk van de gemeente steunt, met een vast bedrag per jaar voor een periode van minimaal vijf jaar. Vervolgens kunt u elke euro die u schenkt aan de gemeente, volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. De hoogte van uw gift maakt niet uit. Voor deze periodieke gift hoeft u NIET MEER naar de notaris – dat was tot 1 januari 2014 wel het geval.

U kunt hiervoor gebruik maken van het formulier ‘Belastingdienst overeenkomst periodieke gift in geld’, die ook hier op de site is te downloaden. In geval van een vast maandelijks bedrag adviseren wij u dan ook gebruik te maken van de automatische incasso en hiervoor ook het formulier ‘Automatische incasso vaste vrijwillige bijdrage’ in te vullen en beide documenten aan ons toe te sturen.

Documenten:

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem