gemeentebrede activiteiten

De werkgroep Gemeente brede activiteiten behoort tot het Cluster Gemeenteopbouw en  is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van allerlei activiteiten die de opbouw van de gemeente dienen.

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden

  • Het (laten) organiseren van gemeentebrede activiteiten als sportactiviteiten, fietstochten, kampeerweekenden en startzondag, en andere activiteiten.
  • De organisatie van activiteiten kan door de werkgroepleden zelf verricht worden, of er kunnen ad hoc commissies gevormd worden die op verzoek van de werkgroep activiteiten organiseren.
  • Initiatieven vanuit de gemeente worden gecoördineerd door de werkgroep, zodat er een evenwichtig aanbod is van activiteiten
  • Minimaal 6 activiteiten per seizoen, zoals kampeerweekend, volleybaltoernooi, startzondag, stamppotavond etc.

Vergaderfrequentie en -locatie
2 tot 3 maal per jaar bij een werkgroeplid thuis of in het Kruispunt

Commissievoorzitter
Henk Christen­

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 10.00 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem