geschiedenis

Samenwerkingsgemeente
De Kruiskerk is een samenwerkingsgemeente van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk te Arnhem. De samenwerking is in de jaren ‘80 van de vorige eeuw ontstaan en heeft erin geresulteerd dat in 1995 een samenwerkingsovereenkomst is gesloten. Sinds die tijd fungeren beide gemeenten als één gemeente. Wel is elk van de beide gemeenten verbonden gebleven aan het eigen landelijk kerkverband. De gemeente telt nu ruim 850 leden.

De samenwerkingsgemeente richt zich op:

  • Het bevorderen van de onderlinge opbouw in het geloof door als gemeenteleden elkaar te bemoedigen en toe te rusten;
  • De persoonlijke toerusting van de leden om eigen gaven te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken;
  • Het delen van het goede nieuws met mensen die God niet als hun persoonlijke God kennen.

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 10.00 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem