gebouw

Geschiedenis kerkgebouw
In 1956 wordt in opdracht van de Nederlands Hervormde Kerk te Arnhem gestart met de bouw van de Kruiskerk. December 1957 is het kerkcomplex gereed.

De Kruiskerk is in 1997 door onze gemeente aangekocht. Sinds april 2008 zijn we ook in het bezit van de pastorie, Het Kerkhuis, die oorspronkelijk bij het kerkgebouw hoorde.

Het huis naast de Kruiskerk is in 2008 aangekocht en is in 2010 verbouwd om het geschikt te maken voor een praktisch gebruik.

Reserveren van een ruimte in het kerkhuis gaat via de koster. Tussen het kerkgebouw en het kerkhuis ligt een kerkplein/tuin.

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 10.00 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem