orgel

Van Oeckelen-orgel
Het kerkorgel is in 1873 gebouwd door de familie Van Oeckelen voor de Nederlands Hervormde Kerk te Westervoort. In 1958 is dit orgel ‘verhuisd’ naar de Kruiskerk. In 2003 is het orgel gerestaureerd.

De familie Van Oeckelen
In de orgelwereld praten we over een klinkende naam: een Van Oeckelen-orgel zegt iets! Het is een familiebedrijf, een geslacht van orgelbouwers. Cornelis van Oeckelen, zeg maar de stamvader, plaatst in 1804 z’n eerste orgel; zijn zoon Petrus (geb. 1792 te Breda) vertrekt op 18-jarige leeftijd uit Breda en vestigt zich in Groningen. Zo rond 1840 was hij in het noorden van het land een erkend orgelbouwer. Hij was gehuwd met Marie Theresia Auwerda; ze kregen samen zes kinderen. Petrus was ook een muzikaal man: hij werd dirigent en speelde naast orgel ook piano, cello en contrabas. De meeste door de Van Oeckelens gebouwde orgels staan in Groningse en Drentse kerken; ze hebben qua klank een duidelijk eigen karakter. In 1878, dus vijf jaar nadat de ruim 80-jarige Petrus ‘ons’ orgel bouwde, namen zijn zonen Cornelis en Anton het bedrijf van hun vader over. In 1918 sluit de zaak wegens gebrek aan opvolging.

Pijporgel
Het orgel in de Kruiskerk is een pijporgel, gebouwd volgens het mechanisch sleepladensysteem. Het heeft een zogenaamd hoofdwerk, te bespelen vanaf het onderklavier, een nevenwerk op het bovenklavier en een pedaal. Wat houdt dat nu in? Je zou een pijporgel kunnen vergelijken met een orkest; daarin ontmoet je allerlei instrumenten, zoals fluiten, violen, een trompet, een hoorn, een hobo enz. In een pijporgel vind je die ‘stemmen’ terug; de namen ervan staan vermeld op de registerknoppen die de organist vanachter ‘de klavieren’ bedient. Trekt hij het register ‘fluit’ open dan krijgt hij op alle toetsen die hij indrukt de ‘stem’ van de ‘fluit’ te horen. Zo staan er in de orgelkas keurig achter elkaar rijen van pijpen opgesteld. Elke pijpenrij is een ‘stem’: een rij voor de trompet, een rij voor de holfluit enz. Maar om die stemmen te laten ‘spreken’ is er lucht nodig, want elke orgelpijp is in feite een fluit die aangeblazen moet worden. Daartoe is er een zogenaamde windvoorziening. Dat is een grote blaasbalg, opgeborgen in de houten kist naast het orgel- die door middel van een elektromotor op spanning wordt gebracht. Via een luchtkanaal gaat ‘de wind’ naar de windladen toe. Die laden zorgen ervoor dat de wind volgens een vernuftig systeem naar de pijpen wordt vervoerd van de verschillende registers. Het is daarbij van groot belang, dat de winddruk zo constant mogelijk blijft. Hoe mooi een register klinkt, hangt van veel factoren af; zo’n factor is ‘een stabiele wind’; andere zijn: de kwaliteit van het pijpwerk (gehalte percentage aan tin en lood, soort hout) en natuurlijk ook de plaats van het orgel en de akoestiek van de kerkzaal.

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 10.00 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem