jeugd

Een jonge gemeente

De Kruiskerkgemeente is gezegend met veel jeugd. Van kinderoppas tot jeugdvereniging, voor elke doelgroep is er passend aanbod.

Geloven in God is niet vanzelfsprekend. Dit brengt voor ons als gemeente een opdracht en uitdaging met zich mee. Hoe zorgen we voor een veilige en prettige omgeving waarin de kinderen en jongeren zich welkom voelen en waar ze merken dat ze als volwaardig gemeentelid meetellen, bijvoorbeeld tijdens de zondagse diensten? Een boeiende uitdaging!

Maar naast gemeente brede activiteiten worden er ook diverse activiteiten speciaal voor de jeugd georganiseerd. De rode draad binnen deze activiteiten is de Doorlopende Leerlijn.

Klik voor nadere informatie op één van de subpagina’s in het rechter menu.

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 10.00 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem