catechese en jeugdactiviteiten

Jezus leren kennen en Hem volgen

Dit is, kort samengevat, het doel van ons jeugdwerk. Hiervoor ontmoeten we jongeren onder meer bij de catechese en bij andere activiteiten. Aandacht wordt besteed aan overdracht van bijbel- en geloofskennis en aan de opbouw van relaties. Het is steeds weer zoeken naar goede vormen om dit op een aansprekende manier te doen.

Sinds een paar jaar hebben we het catechese seizoen verlengd en bieden daarnaast een aantal keren per jaar gezellige activiteiten aan voor de jeugd vanaf 12 jaar.
Dit doen we onder de naam Follow. Vaste onderdelen zijn sportactiviteiten, een Presentdag en een kamp in het voorjaar…

Allerlei informatie over de catechisatie en de andere jeugdactiviteiten is te vinden in het catechese katern op deze site en in de Follow Nieuwsbrieven die regelmatig verschijnen.

Verdiepingsgroep en belijdenis doen

Er is een gespreksgroep voor jongeren / jongvolwassenen van de Kruiskerk. Deze gespreksgroep wordt geleid door de predikant en jongerenwerker en staat open voor iedere jongvolwassene vanaf 18 jaar én jongeren onder de 18 die belijdenis hebben gedaan of overwegen dit te gaan doen…

Alle vragen zijn welkom en de eerste maanden gaan we echt met elkaar op ontdekkingsreis. Vanaf januari bieden we de mogelijkheid om voor te bereiden op het doen van belijdenis.

We hopen dat de verdiepingsgroep eraan zal bijdragen dat jongeren bewust en overtuigd kiezen voor een leven als discipel van Jezus! Jezus kennen en Hem volgen…

Contact: catechese@kruiskerk-arnhem.nl of jeugdwerker@kruiskerk-arnhem.nl

 

een kerk, wat is dat?

Wat is een kerk eigenlijk?
Wat geloven mensen daar?
Vind de antwoorden hier!

alpha-cursus

Is er meer? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons?
Alpha, het raakt je hart!

komende diensten

Zondag zijn er weer diensten, kom gezellig langs, kijk hier voor meer info over deze diensten.

in kerkelijke kringen

Wij zijn een kerk van kringen. Bekijk de verschillende kringen van onze kerk.
Elke zondag ben je van harte welkom in onze kerkdiensten in de Kruiskerk in Arnhem-Zuid, Lisdoddelaan 30. Aanvang: 09:30 en 16:30 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de diensten.

De diensten zijn ook live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kruiskerk Arnhem samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk
Kruiskerk Arnhem

Kruiskerk Arnhem